ReportronicNET Versio 2021 vol. 2 (5.2.0)

Työaika
Lisätty Ilmoitus-kenttään pakollisuusmahdollisuus.

Yhteisöt
Lisätty yhteisöihin yritysrekisteristä hakutoiminto.

Ylläpito
Lisätty massatulostukselle rajapinta, jota voidaan kutsua Repon ulkopuolelta. Lisätty työaikarajapintaan mahdollisuus jättää kohdepäivänä passiivisten henkilöiden työaikatiedot siirtämättä.

ReportronicNET Versio 2021 vol. 2 (5.1.0)

Yleistä
Lisätty pieniä graafisia uudistuksia raporttisivun kriteerivalintoihin.

Projekti
Lisätty osaprojektin perustietoihin arvo ”Salli osaprojektin kirjaukset työaikasiirrossa".
Lisätty projektin dokumentteihin Tweb-ominaisuuksia.

Aineisto
Lisätty tuki tyypille "Avainsana".
Lisätty mahdollisuus asettaa aineistoryhmä pakolliseksi.
Lisätty ulkoisen järjestelmän tunniste aineistolle, aineistoryhmälle ja aineistoryhmälinkille.
Lisätty asiasanojen hakuun urlin tallennus ulkoisen järjestelmän tunnisteeseen.

Työaika
Lisätty mahdollisuus automaattiseen hyväksyntään automaattisesti luoduille työaikailmoituksille.

Käyttäjä
Lisätty käyttäjän tietoihin ja työaikaprofiileihin uusi valinta ”Ensisijainen työsuunnitelmien lähde”.

ReportronicNET Versio 2021 vol. 1 (5.0.0)

Yleistä
Uusittu käyttöliittymä.

Projekti
Lisätty projekteille asetus selitteen pakollisuudesta työaikakirjauksissa.
Lisätty projekteille valinta työajoissa oletuksena ehdotettavalle kestolle.

Aineisto
Lisätty järjestelmäasetus, jolla voidaan määrittää mistä sanastosta haetaan aineistojen asiasana-hakuun tulokset.

Työaika
Työaikanäkymissä tyhjennetään päivän muut merkinnät, jos merkitään työaikaa projektille jolla on valinta ”Älä salli kirjauksia muille projekteille samana päivänä”’.

Ylläpito
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan työaikailmoitusten massatulostuksessa lisätä tiedostonimeen esimies ja työaikaprofiili -tieto.

ReportronicNET Versio 2021 vol. 1 (4.1.0)

Projekti
Lisätty työajat -välilehdelle uusi kriteeri "Työaikakirjauksen tila".
Lisätty projektin ylläpitoon uudet valinnat "Oletustyöaika kirjattaessa tälle projektille".
Lisätty projektin ylläpitoon uudet valinnat "Oletustyöaika kerrotaan ensisijaisen työsuhteen hoito-osuusprosentilla".

Ylläpito
Lisätty työaikojen hyväksymisketjujen ylläpitoon uusi valinta "Pakollisuus".

Työaika
Lisätty työaikailmoituksen hyväksyntään lista aiempien hyväksyjien kommenteista.

ReportronicNET Versio 2020 vol. 2 (4.0.900)

Projekti
Lisätty projektin tilan vaihdolle esto perustiedot -sivulle, jos lausuntokierros on kesken.
Lisätty järjestelmä asetus jolla projektinumero saadaan tallennettua kustannuspaikaksi: automaattisesti, kysymällä tai ei tallenneta.
Lisätty järjestelmä asetus jolla saadaan jaksojen automaattinen päivitys käyttöön kun projektin aikaväli muuttuu.

Ylläpito
Lisätty projektien luokituksiin ja dokumenteille uusi kenttä "Vaihtoehtoinen kuvateksti", jota voi hyödyntää julkaisupalikassa.
Lisätty työaikailmoitusten massatulostukseen henkilö -kriteeri monivalinta.

Työaika
Lisätty järjestelmä asetus jolla voidaan määrittää haku aikaväli tekemättömistä työaikailmoituksista joista lähetetään sähköposti.

ReportronicNET Versio 2020 vol. 2 (4.0.800)

Työaika
Lisätty työajankohdennuksen päivänäkymään mahdollisuus näyttää työaikamerkintäkohtaiset kellonajat.
Lisätty järjestelmä asetus jolla voidaan näyttää työaikailmoituksien hyväksynnässä yhteenveto tunneista ilmoituksittain.
Lisätty järjestelmä asetus jolla saadaan työaikojen leimausliittymään työajan kohdistus -näkymään littera valinta näkyviin.

Projekti
Lisätty projektin yhteenvetosivulle tuki hakujulistuskentille.

Oma sivu
Lisätty järjestelmä asetus jolla saada omalle sivulle näkyviin "Omarahoitukset rahastoittain".
Lisätty järjestelmä asetus jolla saada omalle sivulle näkyviin "Hit rate".

Aineisto
Pieniä käyttöliittymä parannuksia.
Tuki uudelle asisana tyypille.

Ylläpito
Lisätty aineistoryhmien ylläpitoon uusi tyyppi asiasanoille.

ReportronicNET Versio 2020 vol. 1 (4.0.700)

Työaika
Lisätty työaikojen leimausliittymän ilmoituksiin ”Poista ilmoitus” -painike.
Työaikojen leimausnäkymän ilmoituksille voidaan määrittää työaikakohde.
Työaikaleimauksen projektilistan järjestys muutettu samalla logiikalla kuin työajankohdennuksen päivänäkymässä.
Lisätty käyttäjä / työaikaprofiili -kohtainen asetus päivän työajan enimmäis pituudelle.

Ylläpito
Lisätty järjestelmäasetus joka mahdollistaa oletustyöaika asetusten määrittämisen ilman että "Automaattinen oletustyöaika" -asetus on käytössä käyttäjällä.
Muutettu käyttäjien ylläpidon ”Tavoitetyöajat”-dialogi ”Työsuhteet”-dialogiksi.
Lisätty työaikailmoituksen käsittelijäryhmien ylläpitoon käyttötapa -asetus.

Yleistä
Lisätty drop down -valikoihin halutoiminnallisuus useisiin eri näkymiin.

ReportronicNET Versio 2020 vol. 1 (4.0.601)

Työajat
Lisätty työaikailmoituksen lähetykseen ja hyväksymiseen lisällisten töiden yhteenveto näkymään näkyviin lisälliset työajat joilta puuttuu alku ja/tai loppuaika.
Lisätty työaikailmoituksen lähetykseen ja hyväksymiseen painike, jolla voi avat lisällisten töiden yhteenvetonäkymän uudelleen.

ReportronicNET Versio 2020 vol. 1 (4.0.600)

Työajat
Lisätty järjestelmä asetus jolla voidaan määrittää työajan kohdennus -näkymiin vain sellaiset kustannuslajit, joihin henkilöllä on valitun ajankohdan työsuunnitelmissa merkintöjä.
Lisätty järjestelmä asetus joka mahdollistaa työajan tallennuksen vaikka kustannuslajipakotus on käytössä ja projektilla ei ole kustannuslajeja.
Lisätty mahdollisuus selata lukittuja työaikoja.

Projekti
Lisätty järjestelmä asetus jolla voidaan asettaa uuden projektin salaustilan oletusvalinta.
Lisätty mahdollisuus rajoittaa projektiluokituksien muokkausoikeus vain ylläpitäjälle.

Projektisalkut
Siirretty projektisalkkutoiminnallisuus omaksi osiokseen ja uusittu sen toimintalogiikka.

Yleistä
Muutoksia useisiin näkymiin: Pudostusvalikoihin -haku toiminnallisuus.
Muutoksia useisiin näkymiin: Erillistä muokkaus klikkausta ei tarvitse enää tehdä jos käyttäjällä on oikeudet muokata tietoa.
Otettu käyttöön Angular 8.
Uusi yleinen hakutoiminnallisuus toteutettu Reportronic:in yläpalkkiin.
Päivitetty .NET Framework 4.7.2 -käyttöön.

ReportronicNET Versio 2019 vol. 2 (4.0.500)

Työajat
Työaikailmoituksen hyväksyjälle esitetään lisällisten työaikojen -hyväksymis näkymän, miäli työaikailmoituksen lähettäjällä on ominaisuus käytössä.
Lisätty järjestelmäasetus joka mahdollistaa työaikanäkymissä vain sellaiset kustannuslajien näyttämisen, joihin henkilöllä on valitun ajankohdan työsuunnitelmissa merkintöjä.

Yleistä
Pieniä parannuksia muistinkäyttöön -selaimessa.

Ylläpito
Lisätty järjestelmäasetukset jotka mahdollistavat ajastinsiirtosivulla erillisen virhelistaustiedoston näyttämisen.

ReportronicNET Versio 2019 vol. 2 (4.0.400)

Projektit
Lyhennetietue on pidennetty 50:stä 255 merkkiin.

Työajat
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan ottaa käyttöön yhdistetyt lisä/ylityölitterat.
Uusittu työaikailmoituksen info -näkymä työaikailmoituksen lähetys ja hyväksymis -näkymissä.

Ylläpito
Uusittu työaikailmoituksen info -näkymä työaikailmoituksien ylläpidossa.

ReportronicNET Versio 2019 vol. 2 (4.0.300)

Työaika
Lisätty työaikailmoitusten automaattimuodostukseen palautetun työaikailmoituksen uudelleenlähetys, jos ilmoitus on palautettu ja työajat muuttuneet tämän jälkeen.
Lisätty automaattisesti muodostettujen työaikailmoitusten sähköpostiviestiin mahdollisuus näyttää lista virheellisistä merkinnöistä.

Rajapinnat
Lisätty työaikarajapintaan mahdollisuus tarkistaa, onko työajan tunniste sama kuin uuden merkinnän (aiemmin katsoi vain, että onko projekti sama).
Lisätty työaikarajapintaan mahdollisuus tarkistaa, että poistetun työajan poistaneen käyttäjän tulee olla joku muu kuin rajapintakäyttäjä.
Lisätty työaikarajapintaan tarkistus, ettei lisätä osapuolta moneen kertaan saman siirron aikana.
Lisätty henkilörajapintaan mahdollisuus lähettää sähköpostiviesti.

Ylläpito
Lisätty ajastinsiirron ylläpitoon suodatusvalinta ”Siirtotyyppi”.
Mahdollistettu ylläpidon liittymien suoritukseen erillisten UI-parametrien syöttö.

ReportronicNET Versio 2019 vol. 1 (4.0.200)

Tyoaika
Viikko- ja kuukausinäkymien Lähetä työaikailmoitus ohjaa ko. kuukauden työaikailmoitusta tekemään.
Viikko- ja kuukausinäkymissä tallentuu automaattisesti oletustyöaika.
Työaikailmoituksien automaattinen käsittely tilanteessa, jossa ei erillisseurattaville kohteille merkittyjä tunteja.

Projektit
Projektin perustietojen-muokkauslomakkeella projektinumero-kentän merkkimäärärajoitus (50 merkkiä).

Raportit
Seliteraportille uusi kriteeri ”Näytä yhteenveto työaikojen lisätiedoista”.

Rajapinnat
REST API-rajapintaan projektin perustiedot.

ReportronicNET Versio 2019 vol. 1 (4.0.100)

Ylläpito
Lisätty työaikaprofiiliin ja käyttäjän ylläpitoon valinta ”Saldoleikkurin huomiointi”.
Lisätty työaikaprofiiliin ja käyttäjän ylläpitoon valinta ”Tauon kestoa voi muokata työajankohdennuksessa”.
Lisätty oletusosapuolien ylläpitoon lisäys ja muokkaus -näkymiin luokitus -valinta.

Projekti
Lisätty uusi järjestelmä asetus sille, näytetäänkö osapuolisivulla nimen perässä yksikköä.
Lisätty projektin osapuoliin lisätietokentät.
Lisätty projektille työaikojen syötön alkupäivämäärä.

Työaika
Lisätty työaikailmoituksien hyväksyntään tekemättömät työaikailmoitukset.

Idea
Lisätty uusi järjestelmä asetus jolla saadaan idea -osioon muokkaus näkymään "Siirry esivalmistelemaan projektia" -painike. Tällöin lausuntokierrosta ei suoriteta.

ReportronicNET Versio 2019 vol. 1 (4.0.000)

Työaika
Lisätty työaikojen lisätietokenttiin tuki päivämäärämuotoisille kentille.
Muutettu vko/kk-näkymien työaikojen rajapäivämäärän viive kahdesta kuukaudesta yhteen ja muutettu käyttämään tarkistuksessa valittua viikkoa/kuukautta.
Muutettu vko/kk-näkymien projektilistauksen järjestys samaksi kuin päivänäkymässä.

Ylläpito
Laajennettu ja muutettu yleisten projektien ylläpito angular -pohjaiseksi toteutukseksi.

Yleistä
Otettu käyttöön Angular 7
Muutettu sivujen lataus ajax -pohjaiseksi.
Ylä ja navigointi -valikot toteutettu Angularilla.

ReportronicNET Versio 2018 vol. 2 (3.4.000)

Ylläpito
Lisätty rahastojen ylläpitoo nuusi valinta "Rahastossa mahdollista käyttää kiinteää prosenttiosuutta työajankohdennuksissa".
Lisätty uusi käyttäjä ja käyttäjäryhmä oikeus "Oikeus hyväksyä useita työaikailmoituksia kerralla".
Lisätty littera- ja tunniste 3 -kenttiin näytetään-valinta.
Lausuntoryhmille ja lausuntokierroksen käynnistäjälle voidaan määrittää arviointityökalu -ylläpidossa sähköpostiviestit jotka lähetetään heille kun on heidän lausumisvuoro.

Projekti
Lisätty osapuolille mahdollisuus määrittää kiinteitä prosenttiosuuksia työaikoihin ja työsuunnitelmiin.
Lisätty työajat välilehdelle näkyviin kaikki aktiivisen projektisuunnitelman resursoidut tunnit.
Lisätty littera- ja tunniste 3 -kenttiin näytetään-valinta.
Lisätty lomakkeille mahdollisuus valita, muodostetaanko jaksot vuosittain vai tasaisesti koko projektin ajalle.
Lisätty projektin yhteenvetosivulle projektipäällikölle mahdollisuus tulostaa projektin aktiivisten osapuolten työaikailmoitusten tilanne ja siirtyä raporttisivulle.
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan määrittää haetaanko mittaridata aktiiviselta lomakkeelta vai meneillään olevan kuukauden viimeksi vastatulta lomakkeelta.
Lisätty lausuntokierroksen lausujien tilanne -näkymään vastanneiden taulukkoon kommentit sarake.

Yleistä
Lisätty sivun ylälaitaan muropolku. Tuettuna: projekti-, yhteisö- ja yhteyshenkilösivut.

Oma sivu
Lisätty muistutukset-osioon tieto viimeisimmästä työaikailmoituksesta.

ReportronicNET Versio 2018 vol. 2 (3.3.900)

Projekti
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan lähettää lausuntokierroksen käynnistäjälle sähköposti -ilmoitus suoritetusta, tai keskeytetystä lausuntokierroksesta.

Yhteyisö
Yhteyshenkilöt -sivulla näytetään oletuksena vain aktiivi yhteyshenkilöt.

Työaika
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan piilottaa työajan kohdennuksen päivänäkymästä ja työaikailmoituksen -työaikadonitsi kaavioista vapaajaksojen tuntiosuudet.

Ylläpito
Lisätty vapaapäivien ylläpitoon uusi valinta "Lisä-/ylityökäsittely".

Dokumentit
Lisätty usean tiedoston latausmahdollisuus ilman Silverlight-komponenttia.

ReportronicNET Versio 2018 vol. 2 (3.3.800)

Projekti
Lisätty järjestelmäasetus -arvoja joilla saadaan näkyviin tietoja projektin yhteenveto -välilehdelle.
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan määrittää työajat välilehden oletus henkilö -valinta.

Työaika
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan estää tavoitetuntimäärän muokkaus työaikailmoituksen hyväksymisessä.
Lisätty työaikailmoituksen hyväksymis sivun lisätieto -näkymään hyväksyjän rooli.
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan määrittää käytetäänkö leimausliittymässä koordinaatteja.
Lisätty järjetelmäasetus jolla voidaan määrittää leimausliittymän panikkeiden järjestys.
Lisätty työaikailmoituksen hyväksyntään mahdollisuus laskea maksuun menevien tuntien määrä automaattisesti.

Ylläpito
Lisätty käyttäjän ja työaikaprofiilien ylläpitoon lisä/ylityö -asetusryhmä valinnat.
Lisätty käyttäjän ja työaikaprofiilien ylläpitoon valinta "Vähennä tauko kestosta -valinta näkymissä työajankohdennuksessa".

ReportronicNET Versio 2018 vol. 1 (3.3.700)

Työaika
Lisätty työaikojen yhteenveto-välilehdelle päivämäärien pikavalikko.
Lisätty työaikojen yhteenveto-välilehdelle sarake ”Tot. vs Suun. Koko projekti” ja muutettu ”Tot. vs Suun.”-sarake kattamaan vain valittu ajanjakso.
Muutettu käyttäjätunnus työaikanäkymissä muotoon Sukunimi Etunimi (käyttäjätunnus).

Projekti
Lisätty projektin työajat-välilehdelle uudet valinnat ”Kaikki osapuolet, joilla käyttäjätunnus” ja ”Kaikki aktiiviset projektiorganisaatioon liitetyt osapuolet”.
Muutettu käyttäjätunnus projektin aineistot -sivulla muotoon Sukunimi Etunimi (käyttäjätunnus).

Ylläpito
Lisätty projektin osapuolitehtävien ylläpitoon uusi asetus "Osapuolelle voidaan suunnitella työaikaa projektilla".

Yleistä
Lisätty järjestelmä asetus joka mahdollistaa Sun Access Manager -kirjautumisessa sähköpostiosoitteen päivityksen.
Lisätty järjestelmä asetus jolla voidaan tarvittaessa piilottaa henkilö valinta valikoista käyttäjätunnus.

ReportronicNET Versio 2018 vol. 1 (3.3.600)

Projekti
Lisätty järjestelmä asetus jolla voidaan määrittää kustannukset -sivun välilehden.
Lisätty järjestelmä asetus jolla voidaan estää työajat -välilehdellä suunnitelma tuntien muokkaus.
Lisätty projektin ylläpitoon mahdollisuus asettaa työaikakirjausten päivänäkymään osaprojekti -valinnalle oma termi.

ReportronicNET Versio 2018 vol. 1 (3.3.500)

Projekti
Lisätty järjestelmäasetus jolla saadaan näkyviin projektin yhteenveto ja perustiedot sivulle projektin kesto kuukausina.
Lisätty hankkeen osapuolien muokkaukseen uudet tiedot "Esimiehen kuittaus" ja "Hankevalmistelun arvioitu tuntimäärä".
Lisätty työajat välilehdelle henkilö valintaan näytettävien henkilöiden valinta.

Aineisto
Lisätty kenttäkohtaiset ohje painikkeet kenttien viereen.

Ylläpito
Lisätty aineistojen ylläpitoon kenttäkohtaisten ohjeiden muokkaus.

Oma sivu
Lisätty järjestelmäasetus jolla saadaa näkyviin Hit Rate -graafi
Lisätty järjestelmäasetus jolla saadaa näkyviin TKI Salkun tilanne -graafi
Lisätty järjestelmäasetus jolla saadaa näkyviin Toteutuneet tuloutukset -graafi

ReportronicNET Versio 2018 vol. 1 (3.3.400)

Työaika
Lisätty työajan kohdennuksen kuukausi ja viikko -näkymiin painike jolla näkymään voidaan lisätä näkymän aikavälillä voimassa olevan työsuunnitelman projektit.

Projekti
Lisätty projektin eri näkyviin sivun alareunaan näkymään viimeisimmän muutoksen tekijä ja ajankohta.

Ylläpito
Lisätty projektin sisältöjen ylläpitoon mahdollisuus ajastaa projektien halutun sisältö -tiedon piilottaminen.

ReportronicNET Versio 2018 vol. 1 (3.3.300)

Työaika
Lisätty uusi järjestelmä asetus jollla voidaan asettaa työajankohdennukseen näkyviin kaikki yksiköt. Ei ainoastaan henkilölle liitetyt.

ReportronicNET Versio 2018 vol. 1 (3.3.300)

Idea
Lisätty uusi järjestelmä asetus jollla toiminnallisuuden saa näkyviin Reportronic:in päävalikkoon.

Projekti
Lisätty projektikopiointiin valinnat kopioitaviin tietoihin.
Lisätty projektin ylläpitoon valinnat eri työaikakenttien näyttämiselle.

Ylläpito
Lisätty arviointityökalun kysymykselle ja kysymyksen vaihtoehdolle mahdollisuus asettaa kommentti pakolliseksi. Koskee Kysymystyyppeejä: valinta, kyllä/ei ja asettaminen.
Lisätty uusi ylläpitonäkymä "Työaikaprofiilit".
Lisätty oikeus valintoihin idea -osion oikeudet, mikäli idea osio on käytössä.

Työaika
Lisätty järjestelmä asetus joka mahdollistaa huomautus viestin näyttämisen jos kohdistetaan työaikaa viikonlopulle tai pyhäpäivälle. Käytössä: päivä, viikko ja kuukausi -näkymissä sekä leimausliittymässä, työaikailmoituksen luonnissa ja hyväksymisessä.

ReportronicNET Versio 2017 vol. 2 (3.3.200)

Projekti
Lisätty järjestelmä asetus joka mahdollistaa projektin usean lausuntokierroksen suorittamisen.

Ylläpito
Lisätty arviointityökaluun tuki projektin usean lausuntokierroksen suorittamiseen vaadittaville tiedoille.

ReportronicNET Versio 2017 vol. 2 (3.3.100)

Projekti
Lisätty järjestelmä asetus joka mahdollistaa yhteenvetosivun näytettävien tietojen valitsemisen.
Uusittu riskienhallinta -osio.
Lisätty järjestelmä asetus jolla saadaan perustietoihin näkyviin tiedot: hakujulistus, hakujulistuksen www-osoite ja hakujulistuksen määräaika.

Ylläpito
Lisätty termistöjen ylläpito joka mahdollista kielikäännöksien, projektien asettamisvaiheiden ja tilojen muokkaamisen.
Lisätty lisätieto ja projektin riski -kenttien ylläpito.

ReportronicNET Versio 2017 vol. 2 (3.3.000)

Aineisto
Lisätty aineistojen tiedot ja välilehdet henkilöille ja projekteille sekä aineistoryhmien ylläpito

Projekti
Lisätty uusi järjestelmäasetus, jolla projektin työajat -välilehdelle saa näkyviin maksatushakemus-tietokentät.
Lisätty projektin työajat -välilehdelle päivämäärien pikavalinta.
Lisätty projektin työajat -välilehden aikavälin oletusvalinnoiksi työaikamerkintöjen/työsuunnitelmien/resursointien min/max-arvot.

Työaika
Lisätty työaikailmoituksen luonnin ja hyväksymisen työsuunnitelma vs toteuma -dialogi huomioimaan oletusaikaväliasetus, jos käyttäjällä ei ole voimassa olevaa työsuunnitelmaa.
Lisätty uusi järjestelmäasetus, jolla määrätään suunnitelma vs toteuma -mittarien aikaväli (Kuluva vuosi/kaikki kirjaukset).

ReportronicNET Versio 2017 vol. 1 (3.2.900)

Projekti
Lisätty järjestelmä asetus jolla voidaan asettaa näkyviin projektin työajat -välilehti.

ReportronicNET Versio 2017 vol. 1 (3.2.800)

Ylläpito
Lisätty Peppi -asetusten ylläpito.

Työaika
Lisätty automaattiseen työaikojen muodostamiseen lounastauko.
Lisätty työaikailmoituksen hyväksymis sivulle "Tulosta tarkenneraportti PDF" -painike.
Lisätty työaikailmoituksen hyväksymis sivulle viimeksi hyväksytyn ja avoimen työaikailmoituksen siirto saldo.
Lisätty työajankohdennuksen päivä, viikko ja kuukausi -näkymiin automaattisen työaika merkinnän keston päivitys päivän alku, loppu ja tauon mukaan.

ReportronicNET Versio 2017 vol. 1 (3.2.700)

Projekti
Lisätty projektien selaus sivulle luokitus suodatukseen rahasto ja projektityyppi.

Ylläpito
Lisätty järjestelmä asetus sille, voiko käyttäjälle määrittää oletustyöaikaprojektin.
Lisätty hanketyyppien ylläpitoon raportointikoodi.

Työaika
Lisätty järjestelmä asetus joka mahdollistaa työaikojen tallennuksen ilman selitettä ja nolla kestolla.

ReportronicNET Versio 2016 vol. 2 (3.2.600)

Projekti
Lisätty projektin kustannukset-yhteensä näkymään ilmoitus kun projektilla on summia jotka eivät kohdistu jaksolle tai kustannuslajille.
Lisätty projektin rahoitus-yhteensä näkymään ilmoitus jos projektilla on rahoituspuolen summia jotka eivät kohdistu rahoittajatunnukselle tai jaksolle.

Työaika
Lisätty uusi järjestelmä asetus jolla voidaan määrittää kuukausi ja viikko -näkymien suunnitelma tiedon näyttötapa.
Lisätty saldolaskentaa vapaajaksojen huomiointi työaikojen selauksessa ja työaikailmoituksen selaus, luonti ja hyväksymis -sivuille.
Lisätty järjestelmäasetus jolla työajat voidaan eritellä kauden työajat litteroittain työaikojen selauksessa ja työaikailmoituksen luonti ja hyväksymis -sivuilla.
Lisätty työaikailmoituksen hyväksymis -sivulle uusi näkymä jossa kirjattuja tunteja voi verrata työsuunnitelman tunteihin.
Lisätty työaikojen kohdistamisen päivänäkymään donitsikaavio jossa päivän työaikakirjaukset.
Lisätty työaikojen kohdistamisen päivänäkymään donitsikaavio jossa voimassa olevan työsuunnitelman tunnit ja suunnitelmaan kohdistetut työaikakirjaukset.
Lisätty työaikojen kohdistamisen päivänäkymään työaikamerkinnän viereen edistymis -palkki joka tulee näkyviin jos työaikaa kohdistetaan työsuunnitelmaan.
Lisätty työaikojen kohdistamisen viikko ja kuukausi -näkymiin työaikamerkinnän viereen edistymis -palkki joka tulee näkyviin jos työaikaa kohdistetaan työsuunnitelmaan.

ReportronicNET Versio 2016 vol. 2 (3.2.500)

Työsuunnitelma
Lisätty Peppi -rajapinta.

ReportronicNET Versio 2016 vol. 2 (3.2.400)

Ylläpito
Lisätty käyttäjän ja käyttäjäryhmän lisäykseen sekä muokkaukseen uusia oikeus valintoja.
Lisätty projektin osapuolien tehtävien ylläpitoon uusia oikeus valintoja.
Parannettu käyttäjien ja käyttäjäryhmien oikeuksien ylläpito sivun ulkoasua.

Projekti
Lisätty järjestelmäasetus sille vaatiiko yhteisten projektien dokumenttien katselu ja kaikkien projektien dokumenttien muokkaus erillisen projektioikeuden.

ReportronicNET Versio 2016 vol. 2 (3.2.300)

Työsuunnitelma
Lisätty hyväksyttävien työsuunnitelmien näkymään myös palautetut suunnitelmat.
Lisätty mahdollisuus ohittaa työsuunnitelman tuntirajat.
Lisätty työsuunnitelman tallennukseen varmistusviesti, jos yritetään tallentaa suunnitelmaa, jonka kestot ovat alle raja-arvojen.

Työaika
Uuden työajan lisäyksen päivänäkymässä näytetään nyt myös päivälle aikaisemmin merkityt työajat.
Työaajan kohdennuksen päivä, viikko ja kuukausi -näkymissä voi nyt merkitä päivän alku, loppu ja tauon ilman työaika merkintää. Tiedot tulee asettaa käyttöön järjestelmä asetuksella.

ReportronicNET Versio 2016 vol. 2 (3.2.200)

Työsuunnitelma
Lisätty järjestelmäasetus työsuunnitelman oletusaikavälille.
Lisätty järjestelmäasetukset työsuunnitelmien opintopiste-, yksikkö- ja kommentti-kenttien näyttämiselle.
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan määritellä työsuunnitelman tehtävä pakolliseksi tiedoksi.
Lisätty työsuunnitelmankategoriaan uusi valinta "Lasketaan kokonaiskestoon".

Ylläpito
Lisätty budjettinimikkeistön ylläpitoon kustannustunniste 2 ja 3 ylläpito.
Lisätty budjettinimikkeistön ylläpitoon rahoitustunniste 2 ja 3 ylläpito.

Projekti
Lisätty projektin ylläpitoon valinta jolla voidaan määrittää tunniste 3 pakolliseksi tiedoksi työajankohdennuksessa.

Työaika
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan asettaa työajankohdennuksen kuukausi ja viikko näkymien tunniste 3 valinta rastitus tai pudotuslistasta.
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaann näyttää työajankohdennuksen kuukausi ja viikko näkymissä työsuunnitelman tunnit.

ReportronicNET Versio 2016 vol. 1 (3.2.100)

Oma sivu
Omalle sivulla on mahdollista esittää työaikakalenteri (kuukausi- tai vuosinäkymä).

Projekti
Lisätty mahdollisuus määrittää projektiluokitu pakolliseksi.
Parannettu kustannustoteumarivin korjaustoimintoa.
Lisätty projektinumeron yksillöllisyyden tarkistus.
Mahdollisuus määrittää littera-kenttä pakolliseksi työajankohdennuksessa.

Henkilöt
Henkilön poistaminen estetty tilanteessa, jossa henkilööön on liitetty käyttäjätunnus.

Yhteisöt
Lisätty yhteisön aktiviteettilistaan ryhmittely-toiminto.

Yleistä
Lisätty dokumenttikansioiden tiedostojen siirto-toiminto.
Taulukkolistauksien sivutuksen toiminnan parantaminen.

Ylläpito
Lisätty projektiluokituksen pakollisuus-valinta.
Lisätty projektiosapuoliroolien ylläpito.
Lisätty projektiosapuolitehtävien ylläpito.

ReportronicNET Versio 2016 vol. 1 (3.2.000)

Projekti
Lisätty projektin kustannus- ja rahoitussivuille "Tunniste 1" -kriteerivalinta.

Ylläpito
Lisätty järjestelmäasetus joka mahdollistaa työaikailmoitusten massatulostuksessa tapahtumanpäiväksi vapaavalintainen päivän, siirtopäivän tai hyväksymispäivän.
Lisätty projektin pakollisten tietokenttien ylläpitoon mahdollisuus ylläpitää osaprojektin pakollisia tietokenttiä.
Lisätty budjettinimikkeistöjen ylläpitoon budjettinimikkeistön kopiointi/tallennus eri nimellä.
Lisätty budjettinimikkeistöjen ylläpitoon toiminto, jolla voidaan viedä budjettinimikkeistö xml -tiedostostoon.
Lisätty budjettinimikkeistöjen ylläpitoon toiminto, jolla voidaan tuoda budjettinimikkeistö xml -tiedostosta.

ReportronicNET Versio 2016 vol. 1 (3.1.900)

Projekti
Lisätty osaprojekteille luokitusvalinnat.
Lisätty ylläpito välilehden kaikille toiminnoille "Ylläpito-välilehdelle" -painike.
Lisätty projektin riskilistan muokkaukseen kuvaukselle merkkimäärälaskuri.
Lisätty projektin selaus sivulle luokitus ja yksikkö suodatus

Ylläpito
Lisätty ylläpito osion kaikille toiminnoille "Takaisin ylläpitoon" -painike.
Lisätty excel-tiedonsiirtoon uusi siirtotoiminto "Henkilöiden lisätietojen ja luokitusten täydennysajo".

Yhteisö
Lisätty yhteisön perustietoihin valinta "Estä yhteisötietojen automaattinen päivitys".

ReportronicNET Versio 2015 vol. 2 (3.1.800)

Projekti
Mahdollistettu projektin mittarilomakkeen arvioinnin muokkaus, vaikka henkilöllä on vain projektin muutosoikeus ilman arviointioikeutta.
Lisätty arvioinnin aikaleiman tallennus myös Projektin mittarit –sivulle
Lisätty projekti osion sivujen otsikoihin mukaan projektin nimen lisäksi projektinumero.

Yleistä
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan pakottaa työaikailmoitusten kronologisuus.

Työaika
Parannettu työaikojen lisäämisen päivä, aikaväli ja esivalitut projektit -näkymien käytettävyyttä.

ReportronicNET Versio 2015 vol. 2 (3.1.700)

Ylläpito
Lisätty projektiluokitusten ylläpitoon mahdollisuus valita oletus luokituksia.

Projekti
Lisätty projektin perustiedot-sivulle lausuntokierroksen tilan näyttäminen.
Lisätty arviointisivulle mahdollisuus selata muiden arvioijien vastauksia (edellyttää projektin muutosoikeutta).

ReportronicNET Versio 2015 vol. 2 (3.1.600)

Projekti
Lisätty lausuntokierroksen lausujaryhmille asetus, joka mahdollistaa seuraavaan lausumisryhmään siirtymisen, kun yksi henkilö edellisestä ryhmästä on vastannut kysymyksiin.
Lisätty riskienhallintaan uudet tietokentät "Toimenpiteen vastuuhenkilö" ja "Toimenpide tehty".
Kasvatettu riskienhallinnan "Ehkäisy ja korjaavat toimenpiteet" -tietokentän enimmäispituutta sekä lisätty merkkimäärälaskuri.

Työaika
Lisätty mahdollisuus työaikojen lisätieto -näkymän käyttöönotolle.
Lisätty mahdollisuus muodostaa ajastetusti automaattisesti työaikailmoituksia edelliseltä kuukaudelta.

Henkilöt
Lisätty oikeus, joka määrittää voiko kyseiselle henkilölle muodostaa automaattista työaikailmoitusta.

Raportit
Lisätty kyselytyökaluun tuki tulosjoukon viennille xml -tiedostoon.

ReportronicNET Versio 2015 vol. 2 (3.1.500)

Yleistä
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan määrittää päivämäärä kontrollien vuosisadan vaihdon rajavuosi.
Mahdollistettu sijaisuuksien ketjuttaminen.
Lisätty järjestelmäasetukset joilla voidaan määrittää tietokantayhteyden aikakatkaisu.

Työaika
Lisätty viikko- ja kuukausi-näkymiin oletuskellonajat näkyviin nykyiselle päivälle, jos päivälle ei ole vielä työjaksoa.
Parannettu leimausliittymän oikeustarkistuksia.

Ylläpito
Lisätty yleisiin ilmoituksiin mahdollisuus lähettää/näyttää kohdennettuja joukkoviestejä.
Lisätty yleisiin ilmoituksiin muokkausmahdollisuus.
Lisätty yleisten ilmoitusten haku myös osittaisella hakusanalla.
Lisätty projektin käyttäjät toimintoon projektinumerot ja käyttäjähaku

Projekti
Projektin tilanneliikennevaloihin lisätty linkit projektin Mittarit-välilehdelle.

Yhteisö
Lisätty yhteisön yhteystiedot oletukseksi uudelle henkilölle, jos yhteisön henkilöissä lisätään uusi henkilö.

ReportronicNET Versio 2015 vol. 1 (3.1.400)

Projekti
Lisätty osaprojektin muokkaus -näkymään lisätiedot -välilehti.
Lisätty uusi järjestelmäasetus jolla voidaan piilottaa Työkäsittely -valinta kustannuslajien ylläpidosta.

Työaika
Lisätty työaikojen hyväksymissivulle linkki työaikojen massatulostukseen (vain ylläpito-oikeuksilla).
Lähetetään viesti työaikailmoituksen palauttamisesta myös hyväksyneille/avoimille hyväksyjille.

Yhteisö
Yhteisöhaku muutettu koskemaan nimen lisäksi paikkakuntaa ja y-tunnusta.
Lisätty yhteisöjen henkilölistaan myös kentät ”Matkapuhelin” ja ”Tehtävä”.
Lisätty yhteisöjen henkilölistaan linkki henkilön tietoihin (näkyvissä vain, jos oikeus henkilötietoihin).

ReportronicNET Versio 2015 vol. 1 (3.1.300)

Työaika
Lisätty uusi järjestelmäasetus joka mahdollistaa työpäivän aloitus, lopetus ja taukojen syöttämisen suoraan viikko- ja kuukausinäkymässä.

Ylläpito
Lisätty käyttäjän ylläpitoon asetus jolla voidaan asettaa käyttäjälle näkyviin työaikojen viikko- ja kuukausinäkymiin työpäivän aloitus, lopetus ja taukojen syöttö.
Lisätty käyttäjän ylläpitoon kentät työajan alku- ja loppuajoille ja tauon pituudelle (käytetään oletuksina uusilla työjaksoilla/-ajoilla).
Selkeytetty käyttäjätietojen muokkaus näkymän käyttöliittymää.
Lisätty työaikailmoituksien massatulostukseen mahdollisuus tulostaa ilmoituksia kriteeripohjaisesti ilman työaikasiirtoa.

Raportit
Lisätty raportointi ja kyselytyökalu -sivuille ohjesivu painike, sekä muokkauspainike ylläpitäjälle.

Projektit
Lisätty uusi järjestelmäasetus joka mahdollistaa projektin muokkauksessa ja lisäyksessä projektinumeron tallentamisen suoraan osaprojektin kustannuspaikaksi.

Yleistä
Lisätty käyttäjän pikavalikkoon asetus, jolla voidaan asettaa käyttäjälle näkyviin työaikojen viikko- ja kuukausinäkymiin työpäivän aloitus, lopetus ja taukojen syöttö.

ReportronicNET Versio 2015 vol. 1 (3.1.200)

Ylläpito
Lisätty uusi oikeus: Oikeus kyselytyökaluun.
Kyselytyökalu -painike avaa uuden ikkunan raportointisivulle, jossa kyselytyökalu sijaitsee.

Raportit
Lisätty uusi välilehti "Kyselytyökalu".
Lisätty kyselytyökalun kyselyille käyttäjän oikeustarkistus.

Työaika
Parannettu selaintukea eri selaimilla työaikojen lisäämisen viikko- ja kuukausinäkymissä.
Lisätty työaikojen lisäämisen viikko- ja kuukausinäkymiin otsikkorivin seuraaminen mukana sivun rullatessa alaspäin.

Oma sivu
Lisätty Omalle sivulle näkyviin Omat raportit -toiminto.

ReportronicNET Versio 2015 vol. 1 (3.1.100)

Työsuunnitelma
Siirretty työsuunnitelma toiminnot työaika -valikosta omaan valikkoon.
Lisätty järjestelmäasetus jonka avulla voidaan piilottaa työsuunnitelma valikon alavalikko.

Työaika
Lisätty järjestelmäasetus, jonka avulla voidaan piilottaa työaika valikon alavalikko.
Lisätty järjestelmäasetus, jonka avulla voidaan piilottaa edellinen ja seuraava -painikkeet kuukausi ja viikkon -näkymistä.
Lisätty järjestelmäasetus, jonka avulla tyäaikailmoitukset voidaan tehdä yhdellä sivulla.
Lisätty työaikailmoituksen luonti -sivulle ilmoitus aikaisemmin palautetusta työaikailmoituksesta.
Lisätty järjestelmäasetus, jonka avulla voidaan lähettää sähköpostimuistutus kirjaamattomista työajoista.
Lisätty työaikojen lisäykseen aikavälille vahvistus viesti mikäli aikavälillä on entuudestaan työaikamerkintöjä.
Lisätty järjestelmäasetus, jonka avulla työaikailmoitusten hyväksymis -sivulle saadaan käyttöön työaikailmoitusten massakäsittely.
Lisätty työaikailmoitusten hyväksymis -sivulle tila -valinta "Hyväksymiskierrossa".
Lisätty työaikailmoituksen hyväksymis- ja palauttamissähköposti-ilmoituksiin linkki Reportronic:iin.

Ylläpito
Uusi oikeus: "Velvollisuus tehdä työaikailmoitus".
Lisätty järjestelmäasetus jonka avulla saadaa käyttöön yksiköiden ylläpidossa "Tyyppi" -arvo.

ReportronicNET Versio 2014 vol. 2 (3.1.000)

Projekti
Lisätty järjestelmäasetus, jonka avulla voidaan määrittää että taloustietojen näyttämiseen käyttäjille ei riitä projektin katseluoikeus
Lisätty pakolliseen projekti valinta kriterointiin projektien suodatus aktiivisuuden perusteella
Lisätty suunnittelutyökalun kustannuksien ja rahoituksien kohdistukseen mahdollisuus vanhojen arvojen ylikirjoitukseen ja poistoon
Lisätty projektin kustannus -näkymän toteuma -välilehden listaukseen lisätieto näkymään uusi "Lisätieto5" -tekstikenttä
Lisätty projektin rahoitus -näkymän suoritukset -välilehden listaukseen lisätieto näkymään uusi "Lisätieto5" -tekstikenttä

Ylläpito
Lisätty käyttäjätunnus näkyviin sijaisten ylläpitoon

Muuta
Lisätty uusi järjestelmäasetus joka mahdollistaa lähetettyjen sähköpostien kirjaamisen lokitiedostoon.

ReportronicNET Versio 2014 vol. 2 (3.0.903)

Ylläpito
Lisätty kyselytyökalun kyselyiden tulosten lataus csv -tiedostona.

ReportronicNET Versio 2014 vol. 2 (3.0.902)

Yleistä
Korjauksia työaikaosioon sekä ylläpidon toimintoihin.

ReportronicNET Versio 2014 vol. 2 (3.0.901)

Projekti
Parannettu kustannus näkymän toimivuutta.
Parannettu rahoitus näkymän toimivuutta.

Työaika
Parannettu työajan kohdennuksen eri näkymien toimivuutta.

Henkilö
Parannettu käyttäjätunnuksen lisäyksen toimivuutta.

ReportronicNET Versio 2014 vol. 2 (3.0.900)

Ylläpito
Lisätty järjestelmäasetus, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön tuettujen liittymien suoritus.
Lisätty yhteisöluokitusten ylläpitoon ulkoisen järjestelmän tunniste ja raportointikoodi.
Lisätty henkilöluokitusten ylläpitoon ulkoisen järjestelmän tunniste ja raportointikoodi.
Lisätty projektiluokitusten ylläpitoon raportointikoodi.

Projekti
Lisätty järjestelmäasetus, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön projektin osapuolille valinta "Siirrä henkilön työaikatoteuma työaikasiirtoon".

Työaika
Lisätty työaikailmoitusten hyväksymiseen taulukkoon tietojen järjestely, ryhmittely ja suodatus henkilön, projektin, yksikön sekä päivämäärän mukaan.

ReportronicNET Versio 2014 vol. 2 (3.0.800)

Projekti
Kustannusten käsittelyyn lisätty mahdollisuus käyttää laskentakaavoja.
Kustannusten toteuma-välilehdellä lähde-valinnan oletus valinnaksi -Kaikki-.
Lisätty uusi kustannusrivin/-rivien korjaustoiminto, joka toimii vastakirjaus periaatteella.
Yksittäisten toteumarivien poisto mahdollisuus projektin rahoitus- ja kustannustiedoissa.
Mahdollisuus projektisisältöjen kopiointivalinnan oletusarvon määrittämiseen asettamistoiminnossa.

Työaika
Yhtenäistetty tunnin ja minuutin välimerkin käyttöä.
Korjauskirjauksien tekeminen mahdollista myös viikkonäkymässä kuukausinäkymän lisäksi.
Päävalikossa omat kohdat omille työaikailmoituksille ja hyväksyttäville työaikailmoituksille.

Raportit
Kustannuslajiryhmä-valinta lisätty keskeisimmille talousraporteille.

Dokumentit
Dokumenttikansion nimen perään on lisätty suluissa sen sisältämien tiedostojen lukumäärä.

Ylläpito
Lisätty kustannuslajiryhmien ylläpitotoiminto.
Lisätty kustannuslajin ryhmävalinta sekä kaava-tietokenttä kustannuslajin muokkauslomakkeelle.
Kyselytyökalun toimintaa parannettu: tulosjoukon sivutus ja järjestely, excelin avaaminen ilman tulosjoukon listaamista.
Projektin sisältökentän otsikon enimmäispituus kasvatettu 255 merkkiin.

Yleistä
Parannettu virheen esittämistä eri toiminnoissa mm. leimausliittymässä.

ReportronicNET Versio 2014 vol. 1 (3.0.700)

Työaika
Parannettu työaikaleimausliittymän toiminnallisuutta Safari -selaimella.
Parannettu tavoitetyöaikojen ylläpidon käyttöliittymän toimivuutta.

ReportronicNET Versio 2014 vol. 1 (3.0.602)

Työaika
Lisätty järjestelmäasetukset joiden avulla voidaan asettaa käyttöön sähköpostimuistutusten lähetys odottavista työaikailmoituksista ja työsuunnitelmista.

ReportronicNET Versio 2014 vol. 1 (3.0.601)

Projekti
Parannettu projektin selaus välilehden toimivuutta.

Ylläpito
Lisätty tavoitetyöaikojen ylläpitoon lisätieto painike.

ReportronicNET Versio 2014 vol. 1 (3.0.600)

Työaika
Työaikaleimauksen toiminnallisuutta ja käyttöliittymää parannettu.
Lisätty työaikoihin uusi välilehti "Lisää työaika".

Ylläpito
Lisätty kyselytyökaluun kysely "Kustannukset luokituksen mukaan, verolliset summat".
Lisätty ajastinsiirtolokin käyttöliittymän taulukkoon uusi sarake "Siirtotyyppi".
Lisätty projektiluokitusten ylläpitoon ulkoisen järjestelmän tunniste -tekstikenttä.
Lisätty yleisten viestien ylläpito.

Projekti
Parannettu suunnittelutyökalun toiminnallisuutta.
Lisätty osapuolten ylläpitoon mahdollisuus valita osapuoli vain tietyille osaprojekteille. Huomioidaan työaikailmoituksen ja työsuunnitelman hyväksynnässä.

Oma sivu
Lisätty omalle sivulle näkyviin mahdolliset yleiset viestit.

Muuta
Lisätty käyttöliittymän yläreunaan kirjautuneen käyttäjän nimelle valikko joka sisältää käyttäjäkohtaisia toimintoja.
Parannettu reportronic url -osoitteiden toivuutta. Parantaa uusien kirjanmerkkien toimivuutta.
Parannettu virheiden käsittelyä.

ReportronicNET Versio 2014 vol. 1 (3.0.500)

Projektit
Projektiluokitusten monikielisyys.
Projektin lisätiedot välilehdelle perustettu lisätietokentät projektin englanninkieliselle nimelle ja lyhenteelle. Englannin kielinen nimi ja lyhenne on saatavilla myös projektitietojen web-julkaisurajapinnasta.
Lausuntokierrostoiminnallisuutta parannettu.

Henkilöt
Käyttäjän vakiotyöaika mahdollista määrittää aikaperusteisesti.

Työaika
Työaikaleimauksen Windows-todennuksen Muista minut-toiminnallisuutta mahdollisuus käyttää enintään 7 laitteella yhtäaikaisesti.
Työaikaleimauksen toiminnallisuutta parannettu.
Työaikaleimauksien selaus-taulukkoon lisätty uusina sarakkeina Tauko ja Saldo.

Yhteisöt
Yhteisön aktiviteettien hallintaan parannuksia.
Yhteisöt raportista tehty excel-versio.

Raportit
Selite-raportin projektien sarakeotsikkotekstit sovitettu paremmin näkymään.

Ylläpito
Käyttäjien vakiotyöajan massamuokkaustoiminto.
Projektiluokitusten monikielinen ylläpito.
Projektiluokitusten ylläpidon käyttöliittymän toimivuutta parannettu.

Muuta
Ohjelmavirheiden esittämisessä jokaiselle virhetapahtumalle annetaan yksilöintitunniste, jonka avulla järjestelmän ylläpitäjä voi selvittää ongelmaa.
Parannettu Internet Explorer 11 tukea.

ReportronicNET Versio 2014 vol. 1 (3.0.401)

Työaika
Työaikaleimauksen parannuksia ja korjauksia.
Työaikaleimauksessa työaikaan kuulumattoman tauon käsittelyn korjaus.

ReportronicNET Versio 2014 vol. 1 (3.0.400)

Työaika
Parannettu työaikojen selausnäkymää.

Muuta
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan pakottaa käyttöön https -yhteys.
Parannettu julkisten dokumenttien latauksen toiminnallisuutta.

ReportronicNET Versio 2013 vol. 2 (3.0.302)

Työaika
Työaikaleimauksen parannuksia.

ReportronicNET Versio 2013 vol. 2 (3.0.301)

Työaika
Työaikaleimauksen parannuksia.

ReportronicNET Versio 2013 vol. 2 (3.0.300)

Työaika
Lisätty työaikaleimausliittymään aikavälikirjausmahdollisuus.
Lisätty työaikaleimausliittymään automaattisen ruokatauon mahdollisuus.
Lisätty työaikaleimausliittymään mahdollisuus poistaa työaikoja.
Lisätty työaikaleimausliittymään tuki windows todennukselle.

Projekti
Lisätty projektin luokitusten valintaan tuki kuva tyyppisille luokituksille.

Ylläpito
Lisätty käyttäjän oikeudet sivulle työaikaleimausliittymän käyttäjäkohtaiset asetukset.
Lisätty projektin luokitusten hallintaan mahdollisuus lisätä kuva tyyppisiä luokituksia.

ReportronicNET Versio 2013 vol. 2 (3.0.200)

Projekti
Lisätty lausuntokierros ominaisuuteen sähköpostimuistutuksen lähetys aktiiviselle lausuntoryhmälle.
Projektin tilannetiedon tallentaminen suoraan Mittarit-välilehdeltä.

Työaika
Lisätty työaikailmoitus näkymään "Tila" -sarake kun listataan kaikki työaikailmoitukset.
Parannettu mobiilitukea työajankohdentamisessa.
Työaikaleimausliittymään lisätty Shibboleth-todennuksen tuki.

Raportit
Henkilöstön työajat raportille uusi kriteerivalinta Kokonaistyöajanlaskentaan: toteunut kokonaistyöaika tai tavoitetyöajanmukainen kokonaistyöaika.

Yleistä
Korjattu tekemättömistä työaikailmoituksista lähetettävän työaikailmoituksen tiedot.
Korjattu popup-ikkunoiden toiminta Windows Phone käyttöjärjestelmässä.
Parannettu Android -tiedostonlatauksien toimintaa.
Korjattu sähköpostimuistutusten lähettäminen tekemättömistä työaikailmoituksista.
Parannettu käyttöliittymän toimivuutta erityisesti mpbiilikäytössä.

Ylläpito
Ylläpidon excel tietojen tuontiin lisätty mahdollisuus tuoda kustannuspaikka-rakenne (yksikköhierarkia).
Ylläpitoon on lisätty toiminto, jolla voidaan kopioida budjettimikkeistöön lisätyt tiedot projekteille.

ReportronicNET Versio 2013 vol. 2 (3.0.104)

Raportit
Korjattu seuraavien raporttien toimintaa: työaikailmoitus, henkilöstön työajat ja projektiluettelo.
Raportoinnin kriterointisivulta raportin tulostaminen enter-painikkeella.

Projektit
Korjattu projektidokumenttien oikeuskäsittely lukuoikeuden periytymisen osalta.

Yleistä
Lisätty tuki Google-todennukselle.

Työajat
Työaikaleimaustoiminnon ollessa käytössä esitetään työaikojen selauksessa omalla välilehdellä työaikaleimaustiedot.

ReportronicNET Versio 2013 vol. 2 (3.0.102)

Työaika
Parannettu työajan kohdennuksen kuukausinäkymän ulkoasua.
Parannettu esivalitut projektit päivänäkymän ulkoasun toiminnallisuutta.

ReportronicNET Versio 2013 vol. 2 (3.0.101)

Yleistä
Parannettu asennuspaketin toiminnallisuutta.

ReportronicNET Versio 2013 vol. 2 (3.0.100)

Projekti
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan ottaa käyttöön projektin lausuntokierros -ominaisuus.
Parannettu kustannus ja rahoitus -sivujen "Yhteensä" -näkymien toimivuutta.
Parannettu projektin lisäys ja perustiedot -sivujen ulkoasua.
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan näyttää lisätieto -välilehti.

Henkilöt
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan näyttää lisätieto -välilehti.

Yhteisöt
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan näyttää lisätieto -välilehti.

Ylläpito
Parannettu työaikojen hyväksyntäketjujen ylläpito -sivun toimivuutta.

Rajapinnat
Lisätty toiminnallisuus työaikailmoitus muistutusten lähettämiselle sähköpostitse.
Lisätty toiminnallisuus käyttäjätietojen massatuonnille LDAP -käyttäjäryhmästä.

ReportronicNET Versio 2013 vol. 2 (3.0.000)

Yleistä
Uusittu käyttöliittymä.
Palvelin teknologia vaihdettu .NET Framework 4.5 versioon.
Suorien linkkien tuki projektin yhteenvetosivulle sekä kustannusraporttiin.

Rajapinnat
Projektitietojen web-julkaisurajapinnan täydennyksiä.
Henkilötietosiirtoliitymän muutoksia.

ReportronicNET Versio 2013 vol. 1 (2.6.200)

Projektit
Projektin suunnittelutyökalun gantt-kaavion päivittämisen parannus.
Lisätty projektin perustietojen muokkausnäkymä huomioimaan mahdolliset ylläpidossa asetetut projektin pakolliset tietokentät.
Lisätty projektin lisäys -sivu huomioimaan mahdolliset ylläpidossa asetetut projektin pakolliset tietokentät.
Lisätty projektin luokitukset -näkymä näyttämään luokitukset valitun vastuullisen yksikön mukaan.
Lisätty projektin perustietojen muokkausnäkymä huomioimaan mahdolliset ylläpidossa projektityypille asetetut projektitilat.
Lisätty projektin lisäys -sivu huomioimaan mahdolliset ylläpidossa projektityypille asetetut projektitilat.

Ylläpito
Lisätty "Projektin pakolliset tietokentät" -sivu.
Lisätty ”Projektiluokitukset” –sivulle mahdollisuus valita luokitukset näkymään projektin vastuullisen yksikön mukaan.
Lisätty "Projektityypit" -sivulle mahdollisuus valita projektitilat näkymään projektityypin mukaan.
Lisätty "Projektin oletus osapuolet" ylläpitotoiminto.

ReportronicNET Versio 2013 vol. 1 (2.6.100)

Projektit
Projektin osapuolen tuntihintakenttien muutosoikeus palautettu projektikohtaiselle oikeudelle: ”projektin taloustietojen muutosoikeus”.
Projektin taloustietoihin (kustannus- ja rahoitusosiot) on lisätty mahdollisuus käyttää Sidottu-saraketta.

Ylläpito
Siirrettyjen työaikailmoitusten massatulostuksen jatkokehitys: zip-paketin lataus ja tiedostojen siirtotoiminto.

ReportronicNET Versio 2013 vol. 1 (2.6.000)

Työaika
Muutettu työsuunnitelman lisätietoikkunaan näkymään vain mahdollinen viimeksi arkistoitu työsuunnitelmaversio.
Muutettu työsuunnitelman lisätietoikkunaan arkistoidun työsuunnitelman avaaminen aukaisemaan oman ikkunan.
Lisätty uusi järjestelmäasetus arvo jolla voidaan tarvittaessa rajata työsuunnitelman lisätietoikkunan "Suunnitelma kohdennetaan työaikojen pohjaksi" -asetus näkymään ainoastaan työsuunnitelman tekijälle.
Lisätty liikennevalot omien ja hyväksyttävien työsuunnitelmien listauksiin, sekä työsuunnitelman lisätietoikkunaan.
Lisätty työsuunnitelman lisätietoikkunan "Toimenpiteet" -kohtaan työsuunnitelman luontiaika.

Raportit
Lisätty työsuunnitelma raportin "Toimenpiteet" -kohtaan työsuunnitelman luontiaika.

Projekti
Lisätty projektin rahoituksen lisäys ja muokkaus -sivuille asetus "Näytä vain välisumma".
Poistettu projektin rahoituksen lisäys ja muokkaus -sivuilta välisumman pituus rajoitus.
Lisätty projektin mittarit-toiminnallisuus projektin tilannetietojen seuraamiseen.

ReportronicNET Versio 2013 vol. 1 (2.5.900)

Projekti
Rahoitus yhteensä -näkymään lisätty tuki kustannuslajeille rahoitusten välisumma kaavoihin.
Lisätty projektin kustannus -näkymään tooltip -teksti kustannuslajeille.
Lisätty projektin rahoitus –näkymään tooltip –teksti rahoituksille.

Oma sivu
Lisätty muistutuksiin "Hyväksyttäviä työsuunnitelmia (n)" ja "Palautettuja työsuunnitelmia (n)" -ilmoitukset ja linkki hyväksyttäviin sekä palautettuihin -työsuunnitelmiin.

Työaika
Lisätty työsuunnitelman -lisätieto näkymän listauksiin Pvm -sarakkeeseen kellonaika.

Raportit
Lisätty työsuunnitelma raportin Pvm -sarakkeeseen ja arkistoitu -tietoon kellonaika.
Lisätty seliteraporttiin hyväksyjät listaukseen sijaistettavan henkilön nimi, kun sijainen on hyväksynyt ilmoituksen. Lisätty seliteraporttiin hyväksyjät listaukseen hyväksyjän rooli.

Ylläpito
Henkilön sijaisuuteen lisätty valinta "Työsuunnitelman hyväksyminen". Voidaan valita onko sijaisuus käytössä työajan ja/tai työsuunnitelman hyväksymisessä.

ReportronicNET Versio 2013 vol. 1 (2.5.800)

Yleistä
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan piilottaa omalta sivulta uusimmat dokumentit listaus.

Työajat
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan asettaa tunniste3 käyttöön työaikakohdennuksessa.

ReportronicNET Versio 2012 vol. 1 (2.5.700)

Ylläpito
Muutettu työaikailmoituksen lisäys -näkymän aikavälivalinta käyttämään samaa järjestelmäasetusta aikaväli valintaan kuin työaika puolen työaikailmoituksen lisäys -näkymässä.

Työaika
Lisätty mahdollisuus muokata omaa hyväksyttyä työsuunnitelmaa.
Lisätty omien sekä hyväksyttävien työsuunnitelmien listaukseen ja työsuunnitelman lisätieto -näkymään mahdollisuus tulostaa työsuunnitelma.
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan asettaa työsuunnitelman lisäykseen ja muokkaukseen samat pakolliset tiedot kuin työajan kohdennuksessa.
Lisätty järjestelmäasetus jolla voidaan näyttää kustannuslaji -valinta työsuunnitelman luonnissa ja muokkauksessa.

Raportit
Lisätty työsuunnitelma raportti.

Yleistä
Parannettu virheilmoituksen näyttötapaa.
Päävalikon kohdasta Tee työaikailmoitus siirrytään suoraan uuden työaikailmoituksen tekemiseen.

ReportronicNET Versio 2012 vol. 1 (2.5.603)

Ylläpito
Parannettu työsuunnitelman lisätieto -näkymää.

Työajat
Parannettu työsuunnitelman lisätieto -näkymää.

ReportronicNET Versio 2012 vol. 1 (2.5.602)

Ylläpito
Parannuksia työaikailmoitusten ylläpitoon.

Työajat
Parannuksia uuden työaikailmoituksen luontinäkymään.

ReportronicNET Versio 2012 vol. 1 (2.5.601)

Työajat
Lisätty työaikailmoituksen lisätietonäkymään työaikailmoituksen luonti päivämäärä.
Lisätty työaikailmoituksen hyväksymiseen huomautus mikäli työaikailmoituksen henkilöllä on aikaisempia hyväksymättömiä työaikailmoituksia.
Voidaan määrittää asennuskohtaisesti onko työaikakohdennuksen selite -teksti pakollinen tieto.

Ylläpito
Lisätty työaikailmoitusten ylläpitoon työaikailmoituksen lisätietonäkymään työaikailmoituksen luonti päivämäärä ja selite -teksti.

ReportronicNET Versio 2012 vol. 1 (2.5.600)

Työajat
Korjattu vika joka aiheutti virheen omien työsuunnitelmien selaamisessa sarakkeen otsikkoa klikattaessa.
Lisätty tuki Internet Explorer 10 selaimelle viikko- ja kuukausinäkymiin.

Projektit
Dokumenttilistauksen lisätty sivutus ja järjestely

Yhteisöt
Dokumenttilistauksen lisätty sivutus ja järjestely

Henkilöt
Dokumenttilistauksen lisätty sivutus ja järjestely

Kirjautuminen
Mahdollistettu henkilö ja käyttäjätietojen hakeminen LDAP hakemistosta kirjautumisen yhteydessä.

Ylläpito
Dokumenttikansion uudelleen nimeämisen mahdollistaminen siten, että kansion nimen muutos säilyttää olemassa olevat tiedostot kansiossa.
Ylläpitoon on lisätty toiminnallisuus, jolla voidaan tuoda excel-aineistoa (henkilö ja projektietoja) kerta-ajotyyppisesti järjestelmään.

ReportronicNET Versio 2012 vol. 2 (2.5.502)

Työajat
Esivalitut projektit päivänäkymässä ei tarvitse syöttää kaikille projekteille työaikoja ennen tallennusta.

ReportronicNET Versio 2012 vol. 2 (2.5.501)

Projektit
Parannettu projektin suunnittelutyökalun suunnitelmaversioihin liittyviä toimintoja.

ReportronicNET Versio 2012 vol. 1 (2.5.500)

Projektit
Lisätty osaprojekteille "Näytä työajankohdennuksessa" -asetus.
Lisätty projektille "Projektille voidaan kohdistaa taloustoteumatietoja" -asetus.
Suunnittelutyökalun budjetin kohdistukseen valinta miksi tyypiksi kohdistus tehdään (suunnitelma, rahoituspäätös, jne).
Projektin toteumatietojen poisto-toimintoon (projektin ylläpidossa) lisätty aikaväli-määritys.

Työajat
Uusi järjestelmäasetus, millä voidaan määrittää automaattinen oman työaikailmoituksen hyväksyminen sijaisuuden kautta pois käytöstä.
Palautetun työaikailmoituksen uudelleen lähettämiseen lisätty kronologisuuden tarkistus ja siihen liittyvä viesti tarvittaessa.
Estetty päivänäkymässä työaikojen tallentaminen ilman projektivalintaa.

Raportit
Työaikojen tarkenneraporttiin lisätty loppuyhteenveto.
Projektin toteutuneet kustannukset kustannuslajeittain -raportille lisätty uutena kriterointina tulostusjärjestys.
Henkilöiden työaikailmoitukset aktiivisuustiedolla -raporttiin lisätty aktiviisuustiedolla kriterointi ja muutettu tietojen järjestys sukunimen, etunimen ja työaikailmoituksen alkupäivämäärän mukaan.
Henkilöstön työajat –raporttiin on lisätty kriterivalinta esitetäänkö tiedot summattuna osaprojekti vai projektitasolla.

Ylläpito
Budjetoinnin rahoittajatunnusten ja kustannuslajien Näytetään-asetus.
Sijaisuuden määrittämisessä esitetään nimitiedon lisäksi myös käyttäjätunnus, jotta nimikaimat ovat erotettavissa toisistaan.
Ylläpitäjä voi valita tehdäänkö työaikailmoitus ylläpidossa palautettuna, hyväksymiskiertoon vai suoraan hyväksyttäväksi.

ReportronicNET Versio 2011 vol. 2 (2.5.403)

Dokumentit
Dokumenttikansioihin on lisätty uusina ominaisuuksina dokumenttien uudelleen nimemäminen ja dokumenttien versiohistorian säilyttäminen.

ReportronicNET Versio 2011 vol. 2 (2.5.400)

Työajat
Viikkonäkymässä kuukauden %-osuus summan pyöäristys kokonaisluvuksi.
Työsuunnitelmatoiminto (erikseen käyttöönotettavana ominaisuus).

Projektit
Projektin osapuolen päivitykseen lisätty uusi kenttä – Kuvaus.
Projektin tilan päivittäminen päättyneeksi projektin loppupäivämäärän mukaisesti (edellyttää ajastinsovelluksen konfiguroinnin).

Henkilöt
Henkilön Projektit-välilehdelle palautettu näkyviin alkaa, päättyy, rooli ja tehtävä –sarakkeet.

Yhteisöt
Yhteisön tietoihin lisätty Projektit-välilehti.

ReportronicNET Versio 2011 vol. 2 (2.5.300)

Projektit
Projektin osapuolelle uusi kenttä "Osapuolen tunti myyntihinta".
Projektin muistutukset päivitetty tukemaan muistutusta usealle henkilölle.

Työajat
Työaikailmoitusten hyväksyntä-näkymän taulukko järjestetty aikajärjestykseen siten, että vanhimmat hyväksyttävät työaikailmoitukset tulevat ensin.
Parannettu työaikailmoituksen lisätiedot näytön hyväksymisketjun projektit-sarakkeen esittämistapaa.
Korjattu Työajankohdentamisen esivalitut projektit aikavälikirjaus toiminnon selitteiden tallentuminen.
Työaikailmoituksen tekemisen yhteydessä oman työaikailmoituksen automaattinen hyväksyminen korjattu tilanteessa, jossa käyttäjä itse on hyväksyjänä useammassa vaiheessa ja vähintään yhdessä sijaisuuden kautta.

Raportointi
Projektin kuukausiraportin muutos siten, että raportti esittää henkilön kokonaistyöajan riippumatta raportoijan oikeuksista.
Optimoitu Henkilöstön työajat-raportin suoritusaikaa ”projektipäällikkö”-tason oikeuksilla raportoitaessa.
Projektien osapuolet raportin järjestelyehtoa parannettu siten, että saman nimiset projektit eivät sekoitu keskenään.
Seliteraporttiin lisätty kuukausittaiset summat sekä kuukauden mukaiset hyväksymistiedot.

Ylläpito
Käyttäjän hyväksymisketjun päivittämisestä talletetaan loki merkintä.
Uusi oikeus: Oikeus muokata työaikoja yksikkötasolla.

ReportronicNET Versio 2011 vol. 1 (2.5.200)

Työaika
Lisätty "Työaikailmoitus hyväksytty" -ilmoitus työaikailmoituksen hyväksymisen jälkeen.
Parannettu rinnakkaishyväksynnän toimintaa.

Ylläpito
Tapahtumalokiin lisätty uudet tapahtumatyypit: sijaisuuden tallennus ja projektiosapuolen tallennus.

Projektit
Projektin dokumenttikansioihin oikeusmuutokset:
- Projektisihteerille ja projektin talousvastaavalle automaattiset käyttöoikeudet projektin kansioihin.
- Projektisihteerille ja projektin talousvastaavalle oikeus antaa projektin kansioiden käyttöoikeuksia.

ReportronicNET Versio 2011 vol. 1 (2.5.102)

Projektit
Arviointitoiminoon lisätty "Tulosta raportti" linkki.
Osaprojektin poistamiseen on lisätty uusi vahvistuskysymys, kun poistettavalle osaprojektille on kohdistettu työaikaa.
Korjattu arviointivastauksen kommentointi.
Korjattu kustannus- ja rahoitus-yhteensä näkymien desimaalisummien käsittely.

Työaika
Työaikailmoituksen tekemisessä korjattu kronologisuuden tarkistus tilanteessa, jossa edellinen ilmoitus on tehty pidemmältä kuin kuukauden aikaväliltä.

Ylläpito
Lisätty uusi työaikasiirtoon liittyvien työaikailmoituksien massatulostustoiminto.

ReportronicNET Versio 2011 vol. 1 (2.5.101)

Rajapinnat
Jatko kehitetty henkilötietosiirto ja projektitietojen siirtorajapintoja.

Ylläpito
Projektisisältökenttien ylläpitoon kielivalinta.
Henkilön arkistointitoiminnossa poistetaan henkilöön liitetyltä käyttäjältä kirjautumisoikeus. Henkilön uudelleen aktivointi palauttaa käyttäjän kirjautumisoikeuden järjestelmään.

Raportit
Parannuksia ja korjauksia seuraaviin raportteihin: Henkilöiden työaikailmoitukset, Työaikailmoitus 1 ja Henkilöstön työajat.

ReportronicNET Versio 2011 vol. 1 (2.5.100)

Projektit
Projektin sisältökenttälle voidaan määrittää html-muotoilu käyttöön. Huom! html-muotoilu ei toimi raportoinnissa.
Korjattu kustannus-yhteensänäkymän yhteenlaskuvirhe "työkäsittely" kustannuslajin yhteydestä.

Dokumenttit
Dokumenttikansio voidaan määrittää julkiseksi, jolloin kansion tiedostot voidaan julkaista rajapinnassa.
Dokumenttikansioon raportointikoodi, jolla voidaan antaa tarvittaessa dokumenttikansiolle tunniste.
Uusimmat dokumentit-listalta projektilinkki tallentaa projektivalinnan muistiin (vrt. selaa projekteja-listaus).

Rajapinnat
Projektin julkisten dokumenttikansioiden dokumenttien julkaisurajapinta.

Raportit
Korjattu Työaikailmoitus 1 -raportin ongelmia liittyen erikoiskäyttötapauksiin.
Korjattu Projektien asettamispäätökset-raportin pitkien nimien esittäminen.
Korjattu rahasto-kriteerivalinnan toimivuus rahastoilla, joiden nimessä on väliviiva (-).

ReportronicNET Versio 2011 vol. 1 (2.5.002)

Yleistä
Parannuksia ja korjauksia havaittuihin ongelmakohtiin.

ReportronicNET Versio 2011 vol. 1 (2.5.001)

Raportit
Lisätty arviointiraporttiin graafi arvioinnin tulosten yhteenvedosta.

Ylläpito
Mahdollisuus käyttäjäkohtaisen tuntihintalaskurin käyttöön (konfiguroitavissa).

ReportronicNET Versio 2011 vol. 1 (2.5.000)

Henkilöt
Lisätty mahdollisuus jakaa henkilöt aktiivisiin ja passiivisiin.
Selaa henkilöitä –näkymään lisätty välilehtijaottelu ”Aktiiviset” ja ”Passiiviset” henkilöt.

Projektit
Arviointitoimintoa kehitetty.

Raportit
Raportit järjestetty aakkosjärjestykseen.

Ylläpito
Lisätty kyselytyökalu.
Lisätty raporttien piilotustoiminto.
Projektien ja yhteisöjen sisältökenttien kysymys-tekstikenttää pidennetty 50 merkistä 1024 merkkiin.

Yleistä
Järjestelmän alustatekniikka vaihdettu (.NET 4.0).

ReportronicNET Versio 2010 vol. 2 (2.4.502)

Yleistä
Lisätty projektien xml-julkaisurajapintaan sisältöosioiden asettamisvaihetieto.
Korjattu Oman sivun Uusimmat dokumentit -oikeuskäsittely yhteisten dokumenttien esittämisen osalta.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 2 (2.4.501)

Yleistä
Yleisiä korjauksia ja parannuksia.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 2 (2.4.500)

Oma sivu
Seuraavat tapahtumat kalenteriin tai listaan.
Uusimmat dokumentit listaan.
Oman sivun muistutuksiin lisätty "Tekemättömät työaikailmoitukset (n)" -ilmoitus ja linkki työaikailmoituksen tekemiseen.
Oman sivun asettelu muutettu 3-palstasta 2-palstaan.

Projektit
Lisätty osaprojektille tietokenttä "Onko oma projekti".
Lisätty projektin ylläpito-osioon "Onko projektille kohdistettu työaika tehollista/laskennallista".
Korjattu projektimuistutusten sähköpostilähetys siten, että ei lähetä enää vanhoja muistutuksia niistä muistututuksista joihin on liitetty nimetty henkilö.
ALV-summien esittäminen järjestelmän näkymissä, kun projektilla ALV-käsittely käytössä.

Työajat
Mahdollisuus asettaa kustannuslajin-valinta pakolliseksi työajanseurannassa.
Korjattu rinnakkaisen vaiheen hyväksyjille lähetettävän sähköpostimuistutuksen lähettäminen kaikille eikä vain virheellisesti yhdelle.

Raportit
Lisätty luokituskriteeri Projektien asettamispäätökset -raportille.
Johdonraportit 1 ja 2 päivitetty:
- Lisätty organisaation ja raportin nimi sekä tulostuspäiväys.
- Lisätty tulostuskriteerit dokumentin loppuun.
- Lisätty projektisalkku kriteereihin.

Ylläpito
Muutos: Yleisille projekteille (vuosiloma, sairausloma) on mahdollisuus aina tallentaa työaikaa ilman erillisiä oikeuksia.
Lisätty työaikojen hyväksymisketjuun tieto voidaanko siirtää ulkoiseen järjestelmään.
Muutos: Sijaisuuden poistaminen ja aikataulun muuttaminen ei aktiiviseksi poistaa sijaisuuden myös avoimilta hyväksymisketjun vaiheilta.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 2 (2.4.402)

Liittymät
Shibboleth2-todennuksen tuki.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 2 (2.4.401)

Liittymät
Tiedonsiirtorajapinta Reportronic datatransfer-komponentti päivitetty.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 2 (2.4.400)

Projektit
Projektin asettamistoiminnolle uusi asetus sisältökenttien lukitukselle.
Projektin asettamistoimintoon muutos sisältökenttien kopiointiin siten, että kopioitava sisältö lisätään seuraavan vaiheen sisältöön.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 2 (2.4.300)

Projektit
Projektin viestit toiminto.
Projektin sisältö-välilehdellä siirrytään suoraan viimeisimpään asetettuun vaiheeseen.

Työajat
Työaikailmoitusten rinnakkainen hyväksyminen.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 1 (2.4.201)

Yleistä
Yksikkölinkityksen kautta saatavat projektioikeudet päivittyvät uudelleen kirjautumisen yhteydessä sekä Selaa työaikoja -näkymän Hae-painikkeella.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 1 (2.4.200)

Yleistä
Järjestelmän yleistä suorituskykyä parannettu.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 1 (2.4.100)

Työajat
Mahdollistettu korjauskirjaukset aikaväli-näkymässä ja työaikojen poisto aikaväliltä-toiminnossa.
Parannettu ja korjattu tuntien kohdentamista suoraan viikko- ja kuukausinäkymiin ilman erillistä selite-ikkunaa.
Lisätty ilmoitus epäkronologisista työaikailmoituksista.
Työaikamerkintöjä tallentuu vain yksi per projekti per päivä (koskee päivänäkymiä ja aikavälikirjausta).

Raportointi
Toteutettu tuki suorille excel-tulosteille.
Havaittujen vikojen korjauksia useampaan raporttiin.

Ylläpito
Työaikailmoitusten ylläpitoon toiminto, jolla ylläpitäjä voi tehdä käyttäjälle tekemättä jääneen työaikailmoituksen.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 1 (2.4.009)

Yleistä
Tapahtumalokiin lisätty uudet tapahtumatyypit projektin arkistointi ja projektin poistaminen arkistosta.
Korjauksia ja parannuksia raportointiin ja työajankohdentamiseen.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 1 (2.4.008)

Työajat
Työajankohdennuksen projektioikeuksissa huomioidaan projektiosapuolen ajastuksen vaikutus oikeuksiin.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 1 (2.4.007)

Raportit
Henkilökriteeriin palautettu kaikki valinta henkilöstön työajat raportissa.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 1 (2.4.006)

Dokumentit
Usean tiedoston latauksen kielitukea parannettu.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 1 (2.4.005)

Raportit
Raportoinnin parannuksia.
Suurien excel-tulosteiden korjaus.
Työaikojen raportointioikeuksia "Oikeus yksikön yhteenvetotyöaikaraportteihin" ja "Oikeus kaikkien yksiköiden yhteenvetotyöaikaraportteihin" on laajennettu koskemaan kaikkia työaikaraportteja. Samalla oikeuksien termitekstit on muutettu seuraaviksi "Oikeus yksikön työaikaraportteihin" ja "Oikeus kaikkien yksiköiden työaikaraportteihin".

ReportronicNET Versio 2010 vol. 1 (2.4.004)

Projektit
Projektityypille Näytetään-valinta ja sen huomiointi uuden projektin perustamisessa sekä projektin perustiedot-välilehdellä.

Työajat
Viikko- ja kuukausinäkymiin lisätty nuolinäppäimillä liikkumisen tuki (ylös-oikealle-alas-vasemmalle). Samalla lisätty enter ja shift+enter näppäimillä liikkumisen tuki ylös-alas suunnassa.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 1 (2.4.000)

Työajat
Viikko- ja kuukausinäkymään lisätty projektien järjestelytoiminto sekä mahdollisuus piilottaa projekteja näkymästä.
Työaikailmoituksen tekemisen vaiheita karsittu ja vaiheet esitetty käyttöliittymässä tyyliin "Vaihe 1 / 2".

Projekti
Projektin asettamiseen lisätty vaiheiden esittäminen tyyliin "Vaihe 1 / 2".
Kustannus- ja rahoitusosiot muutettu välilehti-tyyppiseksi.
Kustannus- ja rahoituslomakkeen Info-lomakkeen kokoa kasvatettu.

Yleistä
Esimiesten oikeuksien automaattinen nostaminen (PersonecF-siirto).
LDAP todennuksen käyttäjätunnus vertailu muutettu merkkikokoa huomioimattomaksi.
Sivukohtaiset ohjeet muutettu välilehtien mukaisiksi (esim. projektin jokaisella välilehdellä oma ohje).
Dokumenttien massalataus yksittäislatauksen rinnalle. Massalataus on toteutettu Silverlight-tekniikalla ja sen käyttäminen edellyttää Silverlight-laajennuksen selaimeen.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 1 (2.3.900)

Oma sivu
Lisätty oman sähköpostimuistuksen käyttöönottotoiminto.
Lisätty oman sijaisen määritystoiminto.

Yleistä
Tallennuspalaute on lisätty käyttöliittymän yläosaan sellaisiin tilanteisiin joissa muokkauslomake jää muokkaustilaan.
Virheilmoituksen ulkoasua on muutettu.

Työajat
Aikavälikirjaus omaksi työajankohdentamisnäkymäkseen aikaisemmin käytössä olleiden työaikanäkymien rinnalle.
Työajankohdentamisen viikko- ja kuukausinäkymiin linkki "Tee uusi työaikailmoitus".

ReportronicNET Versio 2010 vol. 1 (2.3.801)

Projektit
Projektin dokumenttikansioiden hallinta rajattu vain ylläpitäjän oikeuksille.

Työajat
Korjattu työaikojen korjaustoiminnon yksikkökirjauspakotuksen toiminta.

Raportointi
Parannettu isojen raporttien rinnakkaistulostustoimintoja.

ReportronicNET Versio 2010 vol. 1 (2.3.800)

Projektit
Lisätty muistutuksiin sarake, jossa esitetään tehtävään liitettyjen henkilöiden (nimi (käyttäjätunnus)).
Uusi erikseen käyttöönotettava ominaisuus: projektien muistutuksien lähettäminen päivittäin sähköpostilla.
Lisätty projektin jokaiselle vaiheelle erilliset sisältötekstit.
Projektin sisältöteksti voidaan asettaa pakolliseksi projektin vaiheen asettamisessa.
Lisätty ylläpitäjällä toiminto, jolla voidaan määrittää mitkä dokumenttikansiot esitetään projektin dokumenteissa.

Työajat
Lisätty asetus, jolla voidaan määrittää näytetäänkö työajankohdentamisen yksikkövalinnassa kaikki henkilölle liitetyt yksiköt vai pelkästään henkilölle liitetyt alimman tason yksiköt.

Raportointi
Oikeuksien "Oikeus yksikön yhteenvetotyöaikaraportteihin" ja "Oikeus kaikkien yksiköiden yhteenvetotyöaikaraportteihin" huomiointi raporteilla "Työaikailmoitus 1", "Tarkenneraportti" ja "Henkilöstön työajat".

ReportronicNET Versio 2010 vol. 1 (2.3.700)

Projektit
Projektin osapuolitehtävälle ”Asiatarkastaja” lisätty projektin raportointioikeus.

Raprtointi
”Henkilöstön työaika” ja ”Tarkenne” -raporttien henkilökriterointiin lisätty oikeus projektin osapuolen tehtäväoikeudelle ”Oikeus projektin työaikaraportointiin”.
Uusien raporttien dokumenttien ja ohjetiedostojen lataamiseen Firefox-korjaus, jotta myös tiedostoformaatti välittyy selaimelle tiedostonimen mukana.

Työajat
Voidaan määrittää asennuskohtaisesti onko työaikakohdennuksen yksikkö-valinta pakollinen tieto.
Työajankohdentamisen oletus yksikkövalinta, kun henkilöllä on vain yksi yksikkö.
*****-tähtivalinnan esittäminen, kun yksikköä joka on aikaisemmin ollut tallennettuna ei enää löydy.
Korjattu aikavälikirjauksen yksikkö valinta virhe. Tallentui kantaan aina nollana. Korjattu tallennettavaksi valittu yksikkö.
Korjattu viikko, päivä, esivalitut projektit ja aikavälikirjaus tilanteista lukittujen työaikojen tallennus.
Korjattu lukitun työajan muutostyökalun toiminta tietyssä erikoistilanteessa.

Rajapinnat
Korjattu yhteisön lisääminen web-serivce rajapinnasta.
Korjattu projektien tuontiin ulkoisesta järjestelmästä liittynyt yksiköiden linkittämisen virhe.

Ylläpito
Korjattu ylläpidon työaikailmoituksien ylläpidon yhden työaikailmoituksen lisätietonäkymä esittämään oikein korjatut tunnit.
Ylläpidon "Lukittujen työaikojen avaaminen muutettaviksi" sivulle käyttäjän pudotuslista valinta.
Lukittujen työaikojen avaaminen muutettavaksi -toimintoon termimuutoksia päivämäärien nimiin.

ReportronicNET Versio 2009 vol. 2 (2.3.603)

Yleistä
Vähäisiä korjauksia seuraaviin toimintoihin windows-todennus, html-ohjeiden muokkaaminen ja raportointiin.

ReportronicNET Versio 2009 vol. 2 (2.3.602)

Ylläpito
Korjattu HTML ohjeiden muokkaustoiminnon asetusmäärityksiä.

ReportronicNET Versio 2009 vol. 2 (2.3.601)

Rajapinnat
Lisätty uusi webservice rajapinta projektien tuomiseksi Reportroniciin.

ReportronicNET Versio 2009 vol. 2 (2.3.600)

Työajat
Lisätty mahdollisuus lukittujen työaikojen muuttamiseen korjauskirjauksilla.

Projektit
Lisätty projektin toteumatietojen poisto –toiminto projektin ylläpito-välilehdelle.
Lisätty projektin kustannusten ja rahoitusten lisäämiseen, muokkaamiseen sekä poistoon tapahtumalokin kirjoitus.

Yhteisöt
Yhteisöihin kohdistuvista toimenpiteistä (lisäys, muutos, poisto) tallentuu merkinnät tapahtumalokiin.

Ylläpito
Uusi ylläpitotoiminto, jolla voidaan avata muokattavaksi käyttäjälle kertaalleen lukitut työajat.
HTML-ohjeiden muuttamisen käyttöliittymän parantaminen tuomalla ohjeen kaikki kieliversiot samaan toimintoon.

Rajapinnat
Lisätty uusi webservice rajapinta yhteisöjen tuomiseksi Reportroniciin.

ReportronicNET Versio 2009 vol. 2 (2.3.500)

Työajat
Työaikoihin liittyvät käyttäjien pudotusvalinnat päivitetty esittämään nimi muodossa Sukunimi Etunimi (Käyttäjätunnus).
Näytä työaikailmoituksia päivitetty linkillä joka ohjaa työaikailmoituksen työaikakirjauksiin.
Näytä työaikailmoituksia päivitetty poista työaikailmoitus toiminnolla.

Dokumentit
Lisätty mahdollisuus tallentaa linkkejä dokumenttien lisäksi dokumenttiosioon.

Ohjeet
Uusi toiminto, jolla sivukohtaisia HTML-ohjeita on mahdollisuus muokata käyttöliittymästä ylläpitäjän toimesta.

Ylläpito
Uusi ylläpitotoiminto, jolla voidaan lukita työajat kuukausikohtaisesti tiettynä päivänä.

Rajapinnat
Alfresco rajapinnan 2-version toimintaa kehitetty.

ReportronicNET Versio 2009 vol. 1 (2.3.407)

Ylläpito
Päivitetty projektin tiedonsiirtorajapintaa siten että se lisää myös projektille projektin oletus information.

ReportronicNET Versio 2009 vol. 1 (2.3.406)

Ylläpito
Päivitetty projektin ja yksikön tiedonsiirtorajapintaa.

ReportronicNET Versio 2009 vol. 1 (2.3.405)

Ylläpito
Päivitetty projektin tiedonsiirtorajapintaa.

ReportronicNET Versio 2009 vol. 1 (2.3.404)

Liittymärajapinnat
Lisätty projektien ja yksiköiden tiedonsiirtorajapinnat.

ReportronicNET Versio 2009 vol. 1 (2.3.403)

Ylläpito
TKK:n väliraportti Reportronic 2009 vol 1 (2.3.401 korjaukset.

ReportronicNET Versio 2009 vol. 1 (2.3.402)

Ylläpito
Luokitustietojen ylläpidon korjaus.

ReportronicNET Versio 2009 vol. 1 (2.3.401)

Työajat
Työajankohdentamisen kuukausinäkymän päivien taustavärikorjaus.

ReportronicNET Versio 2009 vol. 1 (2.3.400)

Työajat
Työajankohdentamisen viikko- ja kuukausinäkymien taulukon soluihin on lisätty Tooltip-selitteet, kun hiiren kursori viedään solun päälle.
Viikko- ja kuukausinäkymien sarkainnäppäimen toimintaa parannettu. Esc-näppäin sulkee työajankohdentamislomakkeen.

Projektit
Projektin osapuolitehtäviin lisätty yksikönjohtaja ja osastonjohtaja.
Lisätty projektin rahoitusosion yhteensä-välilehdelle "Päärahoittajan kokonaismyöntö" ja "Konsortio rahoitus yht" kentät.

Ylläpito
Rahastojen ylläpidon budjettinimikkeistö-kenttä muutettu pudotusvalinnaksi.
Työajan hyväksymisen sijaisuuden tallentaminen muuttaa myös jo muodostettuja työaikailmoituksen hyväksymisketjuja. Eli olemassa olevat työaikailmoituksien hyväksymisketjut päivittyvät avoimien vaiheiden osalta ylläpidon sijaisuusmuutoksien mukaisesti.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.3.301)

Projektit
Projektien kopiointia muutettu. Projektia kopioitaessa ei kopioida enää mukana osaprojektin kustannuspaikka/kirjanpidon projektinumero kentän tietoa. Kyseisen kentän tieto on kopioidussa projektissa tyhjä.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.3.300)

Työajankohdentaminen
Lisätty toiminto "poista työaikakirjaukset aikaväliltä".
Työajankohdentamisen viikko- ja kuukausinäkymien työaikamerkinnän pudotusvalintoja on levennetty.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.3.201)

Siirrot
Toteumasiirtorajapintakomponentin päivitys.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.3.200)

Työajat
Uusi järjestelmäasetus, jolla voidaan rajata päiväkohtainen maksimituntimäärä.

Projektit
Alfresco rajapinnan Firefox 2 tuen laajennus.

Ylläpito
Korjaus Reportronicin sisäisten käyttäjätunnusten uudelleen perustamiseen.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.3.100)

Työajat
Muutettu, että työaikailmoitusten hyväksymistoiminto menee suoraan editointitilaan.
Korjattu työaikailmoitusten hyväksynnän ilmoitus. Ilmoitetaan käyttäjälle uudemmista vain jos ne ovat avoimia tai hyväksyttyjä, ei ilmoiteta uudemmista ilmoituksista, jos ne on jo palautettu takaisin käyttäjälle (=hylätty).

Projektit
Alfresco rajapintaan proxy-asetusten ohittamisen mahdollisuus.

Raportit
Lisätty raporttien tulsotuksen virheenkäsittelyä ja parannettu raportoinnin muistinkäyttöä.
Kopioprojektien esittäminen poistettu raporteilta.

Yleistä
Firefox tuki päivitetty Firefoxin 3 versioon ja sitä uudempiin selainversioihin.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.3.001)

Projektit
Rahoituslaskurissa negatiivisten summien käyttäminen on korjattu.
Projektin kopioinnin suunnittelutyökalun resurssikiinnitysten kopioitumisen korjaus.
Alfresco rajapintaan lisätty tarkistus tilanteeseen, jolloin projektille valitulla yksiköllä ei ole ulkoisenjärjestelmän tunnistetta.

Raportit
Lisätty raporttien tulostamiseen ilmoitus "Odota hetki", joka esitetään kun raporttia muodostetaan palvelimella.
Korjattu ’Projektin kustannustiedot’ –raportin rah.yht-summien tulostuminen.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.3.000)

Raportit
Lisätty projektiraporttien kriterointisivun yksikkö-kontrolliin seliteteksti: ”Kriterointia käytetään kun vähintään yksi yksikkö on valittuna. Muutoin raportilla esitetään tiedot ilman yksikkörajausta”.
Lisätty raporttien virhelokitoiminto, jolla voidaan tallentaa tiedot virheeseen päätyneistä raporttitulostuksista.

Projektit
Korjaus ”Ei ole oikeutta käsitellä yhteisiä eikä yksikkökohtaisia dokumentteja” oikeuden vaikutukseen projektin dokumentteihin. Ko. oikeus esti aikaisemmin projektin dokumentteihin pääsyn.
Projektin suunnittelutyökalun budjetoinnin linkki ”Projektisuunnitelman kustannuslajien linkitys” on siirretty vain budjetin yhteensä-välilehdelle. Aiemmin ko. linkki sijaitsi kaikilla budjetoinnin välilehdillä.
Korjattu projektin suunnittelutyökalun budjetin rahoitustyökalun rahaston valinta kun budjettinimikkeistön tunniste ei vastaa rahaston tunnusta.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.2.903)

Yleistä
Lisätty tuki uusille raporteille.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.2.902)

Yleistä
Alfresco-rajapintaan lisätty tuki WebService-rajapinnan toiselle versiolle.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.2.901)

Yleistä
Sähköpostimuistutustoimintoa parannettu.
Poikkeustilanteiden oikeuskäsittelyitä parannettu.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.2.900)

Työaika
Työaikailmoituksiin lisätty tieto onko ilmoitukseen sisältyviä tunteja siirretty käsiteltäväksi toiseen järjestelmään.
Työaikailmoituksien hyväksymiseen liittyvät sähköpostimuistutustoiminnot.

Projektit
Suunnittelutyökalun budjetoinnin yhteensä näkymän kustannuslajin rivien tuplaantumisen korjaus.
Suunnittelutyökalun suunnitteltujen työaikojen/käytettävissä olevien työaikojen raportoinnin laskennallinen korjaus.

Ylläpito
Hyväksymisketjujen ylläpitoon on lisätty uusi kenttä: hyväksymisketjukohtainen ulkoisenjärjestelmän tunniste.
Henkilötietojen siirtorajapintaan lisätty mahdollisuus välittää käyttäjän ulkoisenjärjestelmän hyväksymisketjun tunniste.
Työaikailmoitusten ylläpitoon poistamisen yhteyteen ilmoitus, jos työaikailmoitukseen sisältyvät tunnit siirretty ulkopuoliseen järjestelmään.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.2.801)

Projektit
Suunnittelutyökalun taulukoiden korkeudet on asetettu käyttämään koko sivun korkeutta.
Suunnittelutyöklaun Gantt-kaavion korkeuden kasvattaminen aikatauluntehtävämäärän mukaisesti sekä tehtävien ryhmittelyn korostaminen osaprojekteittain.
Korjattu suunnittelutyökalusta löytyneitä ongelmia.
Projektin kopioinnin toimintaa parannettu.
Alfresco työtilan perustamisen yhteyteen ilmoitus "Odota hetki, työtilaa perustetaan".

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.2.800)

Yleistä
Versiontiin lisätty tuoteversion nimi, esim. "2008 vol. 2 (2.2.700)".
Korjattu välilehtien kielikäännöksiä.
"Yhteyshenkilö" termi korvattu "Henkilö" termillä.

Työajat
Viikko- ja kuukausinäkymiin lisätty tuntien suhteellinen jakauma kohteittain.
Kuukausinäkymän kuukauden-pudotusvalinnassa esitettävä teksti on muutettu numerosta kuukauden nimeksi.
Työaikailmoituksen tekemisessä kuukausityyppisen valinnan kuukauden numero vaihdettu kuukauden nimeksi.

Projektit
Suunnittelutyökalun toiminnallisuuteen liittyviä parannuksia ja korjauksia.
- Suunnittelutyökalun ensimmäisen suunnitelmaversion perustamisen jälkeen suunnitelmaversio asetetaan oletuksena aktiiviseksi.
- Toimintopainikkeet (muokkaa, tallenna, peruuta) on siirretty näkymän vasempaan reunaan.
- Suunnittelutyökalun budjetoiniin lisätty "Projektisuunnitelman kustannuslajien linkitys" toiminto.
Suunnittelutyökalun yhteyteen on lisätty rahoitustyökalu.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.2.703)

Yleistä
Raportoinnin korjauksia räätälöityihin raportteihin.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.2.702)

Yleistä
Korjauksia projektin kopiointiin ja riskienhallinnan oikeuksien käsittelyyn.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.2.701)

Yleistä
Päävalikon fokus-käyttäytymisen parannus usean selain ikkunan tilanteessa.
Työajankohdentamisen viikko- ja kuukausinäkymien projektivalinnan parannuksia.
Käyttäjän tietoihin lisätty kolme uutta lisätietokenttää.
Projektin kopiointitoiminnon korjauksia.

ReportronicNET Versio 2008 vol. 2 (2.2.700)

Työaika
Työaikailmoituksen tekemisen yhteydessä esitettävään hyväksymisketjuun lisätty näkyviin myös mahdollinen sijainen.
Työajankirjauksen päivänäkymään lisätty aikavälikirjaus toiminto, jolla voidaan kirjata yhdellä kertaa usealle päivälle työaikoja.
Työajankohdentamisen viikko ja kuukausinäkymään seuraava/edellinen painikkeet, joilla voidaan nopeasti siirtyä viereiselle kuukaudelle tai viikolle.
Työaikojen selaukseen lisätty projektin ja käyttäjän pudotusvalintoihin hakutoiminnallisuus.

Projektit
Projektin kustannukset näkymiin tehty seuraavat muutokset:
 - Yhteensä näkymän oletusrahoitustyyppi määritettävässä organisaatiokohtaisesti.
 - Välilehdillä esitettävän projektin jakson pudotusvalintalaatikkoon oletusvalinnaksi suoritusajan mukainen jakso tai sen puuttuessa projektin oletusjakso.
 - Välilehdillä esitetäävään kustannuslaji pudotusvalintaan oletuksena valituksi ”Kaikki” valinta.
 - Projektin kustannusten toteumanäkymän siirtotyyppi ja lähdetyyppi valintojen oletusarvo määritettävissä organisaatiokohtaisesti.
 - Yhteensä näkymän suoritustyyppi kentän valinta talteen käyttäjäkohtaisesti.
Lisätty projektin selausnäkymän hakuohjeet: hakuohje vietäessä hiiren kursoripäälle ja hakutekstikenttään haettavat kentät vesileimalla.
Lisätty projektin rahaston vaihtoon ilmoitus kun projektilla ei ole aiemmin ollut kustannus ja rahoituslajeja: ”Projektilla ei ole ennestään kustannuslajeja eikä rahoittajatunnuksia, joten erillistä kohdistamiseen ei ole tarvetta. Vaihda projektin rahasto painamalla "Tallenna"”.
Lisätty päävalikkoon suorat valikkokohdat suunnittelutyökalun eri näkymiin.
Useita korjauksia suunnittelutyökalun toiminnallisuuteen.
Lisätty projektin kopiointi toiminto projektin yhteenvetosivulle sekä kopioprojektien käsittely projektien selaukseen.
Projektin osapuolten järjestystä voidaan muuttaa klikkaamalla sarakeotsikkoa.

Oma sivu
Omat projektit toiminnon piilottaminen henkilöiltä, joilla ei katseluoikeutta projekteihin.

Ylläpito
Ylläpidon tapahtumalokin kriterointi päiväväli rajattu oletuksena yhteenpäivään entisen viikon sijasta.

Yleistä
Käyttöliittymän kielikäännös täydennyksiä.
Uloskirjautumis-sivulle lisätty selaimen uudelleen käynnistysohje windows-käyttäjille, jos halutaan käyttää eri windows-käyttäjätunnusta.
SunAccessManager todennuksen muutoksia:
 - Attribuuttien merkistömuunnos (skandinaavisten merkkien käsittely).
 - Attribuuttien lukuvirhekoodien erittely.
 - Mahdollistettu että unit-attribuutissa voidaan välittää useita yksiköitä.

ReportronicNET Versio 2.2.601

Yleistä
ImportPersondata ws-rajapintaa täydennetty

ReportronicNET Versio 2.2.600

Yleistä
Muutettu projektin, yhteyshenkilöiden ja yhteisöjen välilehtien ulkoasu.
Käyttöliittymä muutettu skaalautumaan selainikkunan (näytön) koon mukaisesti.
Lisätty tapahtumalokiin kirjoitettavien tapahtumien tyyppejä. Tapahtumalokin tapahtumia voidaan selata projektin ylläpito-välilehdeltä ja/tai järjestelmän ylläpito-osiosta.

Omasivu
Lisätty projektisalkkutoiminto.
Lisätty omat projektit toiminto.
Lisätty omat linkit toiminto.

Projektit
Lisätty projektien suunnittelutyökalu. Suunnittelutyökalu sisältää seuraavat toiminnallisuuskokonaisuudet:
 - Suunnitelmaversioiden hallinta
 - Aikataulutus (tehtävät)
 - Resursointi
 - Budjetointi
 - Budjetin kohdistus suunnitelmatiedoksi projektin rahoitus ja kustannuspuolelle
Lisätty projektin riskienhallinta toiminnallisuus.
Muutettu projektin Muut-välilehti Ylläpito-välilehdeksi.
Projektin osapuolen tietoihin lisätty tuntikustannustieto, jonka perusteella suunnittelutyökalussa voidaan laskea kustannuksia.
Projektin kustannuslajeihin lisätty budjetin kustannuslajin linkitys ja projektin rahoittajiin lisätty tieto jolla voidaan linkittää budjetin rahoittajaan.
Budjetointi-työkalun toiminnallisuus on siirretty suunnittelutyökalun alle. Budjettityökalun vanhat toiminnot eivät ole enää käytössä.
Projektin yhteenveto sivulle projektipäällikön muistio.

Yhteyshenkilöt
Yhteyshenkilölle on lisätty uusi lisätunniste-tieto perustieto-välilehdelle.

Ylläpito
Palkallisten vapaapäivien ylläpitotoiminto.
Korjaus Reportronicin sisäisen käyttäjätunnuksen (SQL Server login) uudelleen perustamiseen.
Ylläpitoon lisätty projektin osapuolitehtävien oletustuntihintojen ylläpito.
Päävalikon ylläpitolinkkiin ja ylläpitosivun oman salasanan vaihtolinkin esittämislogiikkaan liitetty ehto siitä että kun käyttäjällä on vain salasanan vaihto-oikeus niin käyttäjätunnustyypin tulee olla Reportronic (sql) jotta linkki näytetään.
Budjettinimikkeistöjen ylläpitoon lisätty rahoittajaa vastaava budjetin rahoittaja ja kustannuslajia vastaava budjetin kustannuslaji.
Lisätty projektin osapuolen oletustyöajan ylläpitotoiminto.

ReportronicNET Versio 2.2.504

Raportointi
Raportointirajapintaan lisätty tuki ALV-käsittelylle.

ReportronicNET Versio 2.2.503

Rajapinnat
WebService-rajapintaan lisätty ImportPersonData-toiminnallisuus.

ReportronicNET Versio 2.2.502

Yleistä
Korjattu yhteyshenkilön yhteydessä joissain tilanteissa ilmennyt ongelma, joka esti muun kuin Reportronic tyyppisen käyttäjän lisäämisen suoraan yhteyshenkilön perustietonäkymästä.
Projektin toimenpiteiden projektin osapuolen muu tehtävä/oma tehtävä-kohtaisen asettamisen puutteiden korjaus.
Dokumenttikansion tiedostonlatauksen yhteyteen lisätty estotoiminto, joka estää olemassa olevan tiedoston korvaamisen uudella saman nimisellä.
Optimoitu Sun Access Manager -todennuksen sisäänkirjausta.
Kirjautumissivupyyntöjen jakamistoiminto, joka mahdollistaa kirjautumissivu pyyntöjen uudelleen ohjaamisen useaan eri osoitteeseen.

ReportronicNET Versio 2.2.501

Yleistä
Korjaus Windows-tunnistukseen.
Parannettu käyttäjäryhmän ulkoisen järjestelmän tunnistedeiden ylläpitonäytön selainyhteensopivuuksia.
Korjattu Alfresco-rajapintaan projektin osapuolen päivittämiseen liittynyt Alfresco-roolitietojen päivitysongelma.

ReportronicNET Versio 2.2.500

Yleistä
Lisätty tuki Sun Access todennus
Työajankohdentamisen viikko- ja kuukausinäkymien toiminnan tehostaminen välimuistin käytöllä.

Kirjautuminen
Windows ja Shibboleth -todennuksen yhteyteen lisätty toiminnallisuus joka piilottaa käyttäjätunnus ja salasana kentät kun on valittu käytettäväksi Windows tai Shibboleth -todennusta.
Istuntotilan hallinta uloskirjauksessa sekä olemassa olevan istunnon tarkistustoimintoa parannettu.

Ylläpito
Käyttäjäryhmien ylläpitoon lisätty ulkoisen järjestelmän tunniste.
Ajastinsiirtolokiin lisätty uusina tiloina "Keskeytynyt" ja "Käynnissä". Uudet ovat mahdollisia uusimmissa toteumasiirroissa.
Eriytetty Windows käyttäjätunnustyyppi Reportronic käyttäjätunnustyypistä.

ReportronicNET Versio 2.2.402

Ylläpito
Käyttäjien ylläpidon korjaus

ReportronicNET Versio 2.2.401

Yleistä
Alfresco rajapinnan täydennys ja työtilan linkkitekstin muutos.
Käyttöliittymän optimointi.

ReportronicNET Versio 2.2.400

Yleistä
Korjauksia käyttöiittymän tabulaattori-etenemisjärjesyksiin.
Lisätty web-lomakkeiden syötearvojen tarkistuksen käsittely. Validointivirhetilanteessa käyttäjä ohjataan erilliselle lisätietosivulle.
Työajankohdentamisen vko- jakknäkymien projektivalintalistan fontin asettaminen yhtenäiseksiksi muun järjestelmän kanssa.

Projektit
Projektin Rahoituspuolen suoritukset-näkymään ja Kustannuspuolen toteuma-näkymään lisätty lisätietoihin siirtopäivä-kenttä.
Firefox yhteensopivuuden parannuksia.
Rahoituspuolelle tunnisteettomien toteumarivien hallinta. Mahdollistettu tunnisteettomien toteumarivien kohdistaminen rahoituspuolelle ja niiden muuttaminen web-käyttöliittymässä. Tunnisteellisia toteumasiirrossa tuotuja rivejä ei edelleenkään voi muuttaa kuin selitteen osalta.

Kirjautuminen
Korjattu käyttöliittymätekstien katoamistilanne kirjautumissivulla.
Kirjautumissivun lng-osoiteparametrin toimintatapa tarkistettu. Kirjautumissivun oletuskielen valintajärjestys on seuraava:
 1. Url-parametri ”&lng=fi”
 2. Selaimen oletuskieli
 3. Järjestelmäasetuksissa määritetty oletuskieli
 4. Suomi (fi)

Ylläpito
Käyttäjän ylläpidon minimisalasanan pituus käsittelyn korjauksia.
Korjattu käyttäjäryhmän oikeuksien muokkaamisesta oikeusruksin ”Ei ole oikeutta käsitellä yhteisiä eikä yksikkökohtaisia dokumentteja” tallennetun arvon alustaminen.
Käyttäjän tietoihin lisätty ulkoisen järjestelmän tunniste myös muille kuin Shibboleth-tyyppisille käyttäjätunnuksille.

ReportronicNET Versio 2.2.303

Yleistä
Alfresco rajapinnan parannuksia.

ReportronicNET Versio 2.2.302

Projektit
Muutettu projektin luokitustietojen tallennustoimintoa siten että tallenuksen jälkeen siirrytään katselutilaan.

Yleistä
Korjattu käyttöliittymään liittyneitä ongelmia seuraavista näkymistä: käyttäjän tietojen ylläpidon esimies-kenttä, henkilön projektit ja työajankohdentamisen päivänäkymän päivitätoiminto.

ReportronicNET Versio 2.2.301

Projektit
Lisätty mahdollisuus määrittää projektien yksikön mukaan tulevat käyttäjäoikeudet joko henkilön alimman tason yksikön tai koko yksikköhierarkian mukaan. Muutos edellyttää järjestelmäasetusten muuttamista.
Korjattu projektin osapuolten ajastustoiminnon tilojen värikoodi-indikaattoreita.

ReportronicNET Versio 2.2.300

Projektit
Projektin osapuolten ajastamistoiminto, jonka avulla osapuolen toimiaika voidaan määrittää järjestelmässä.
Projektin toimenpiteiden muistutuksen ajastaminen toimenpidekohtaisella asetuksella (kuinka monta päivää aikaisemmin muistutetaan).
Projektin tilan muuttamisesta tallennetaan lokitieto järjestelmän sisäiseen lokiin.
Projektin rahoitustietojen yhteensä-näkymän IE6-rivitysongelman korjaus.
Projektin luokitustietoihin mahdollista määrittää prosenttiosuuden mukaan jaettava monivalinta luokitusarvo.

Henkilöt
Yhteyshenkilön tietoihin projektit-välilehti, josta näkee missä kaikissa projekteissa henkilö on osapuolena.
Henkilöpudotusvalintoihin lisätty käyttäjätunnus mahdollistamaan erottamaan kaimat toisistaan. Käyttäjätunnus on lisätty seuraavien näkymien henkilöpudotusvalintoihin: projektin osapuolen lisääminen, työaikojen selaus, käyttäjän esimiehen valinta ja yhteisön henkilöt.

Yhteisöt
Yhteisöjen selaamisessa tietyillä käyttöoikeuksilla ilmenneen virheen korjaus.

Käyttäjät
Windows tunnusten salasanan ylläpidon korjaus.

Työajankohdentaminen
Viikkonäkymän vuoden vaihteeseen liittynyt viikkovalintavirheen korjaus (esim. vko 53/2007 ja vko 1/2008).

Ylläpito
Yhteisön käyttäjien listausnäkymän sivutustoiminto.
Mahdollisuus piilottaa näkyvistä yksittäisiä yksiköitä ilman poistamista.

ReportronicNET Versio 2.2.202

Projektit
Projektin taloustietonäkymien optimointi Mozilla Firefox ja Internet Explorer 6 selaimille.
Alfresco-rajapinnan projektin työtilan perustamistoiminnon käyttöoikeuden korjaus.

ReportronicNET Versio 2.2.201

Raportointi
Projektin kusannukset kustannuslajeittain raporttiin projektinumerotieto.
Projektin osapuolet raportin kriterointiin on lisätty yhteisö-valinta.

ReportronicNET Versio 2.2.200

Yleistä
Kuukausikalentereiden käyttöliittymätekstien kieliversiointi.
"Lisää henkilö", "Lisää käyttäjä" ja "Lisää yhteisö" linkkien esittämiseen lisätty oikeustarkistukset.
WebService rajapintaa täydennetty hanketietojen vienti-toiminnolla.

Projektit
Projektien hakeminen on mahdollista projektinumerovälillä tai usealla pilkulla erotettuna projektinumerolla.
Lisätty valmius Alfresco dokumentinhallintajärjestelmä integraatiolle.
Projektien kustannus ja rahoitustietoihin lisätty maksupäivä-kenttä.

Yhteisöt
Lisätty maa-valinta yhteisön perustietoihin.

Työaika
Työaikailmoituksen hyväksymisnäkymän raportin tulostustyypin muuttaminen vastaamaan hyväksyttävien työaikailmoituslistan "Tulosta työaikailmoitus"-raportin muotoa.

Arviointityökalu
Arviointityökaluun liittyviin käyttäjämuistutuksiin lisätty linkki, joka johdattaa käyttäjän arviointityökaluun.

Ylläpito
Lisätty ylläpidon käyttäjien ja projektin käyttäjien listausnäkymien sivutustoiminto.
Lisätty toimenpiteiden kieliversiokohtainen ylläpito.


ReportronicNET Versio 2.2.100

Käyttäjät
Käyttäjätunnuksien ylläpitoon on lisätty toiminto, jolla voi muuttaa käyttäjätunnusta ja käyttäjätunnustyyppiä.

Työajankohdentaminen
Päivänäkymiin lisättiin yksikkövalinta.
Työaikailmoituksien hyväksymisessä ilmoitustekstien väri muutettu neutraaliksi.
Viikko- ja kuukausinäkymien tuntienkohdantamisnäkymän tallenna-toiminnon lataustilanhallinan korjaus.
Työajankohdentamisnäkymien välillä siirtymiseen liittyneen ongelman korjaus.

Projektit
Projektin taloustietonäyttöjen lokalisoinnin parannuksia.
Projektin dokumenttien oikeuksienhallinnan korjaus.
Projektin käyttäjien oikeuksien hallintaan lisätty tarkistus, joka estää käyttäjää ylläpitämästä suurempia projektioikeuksia kuin hänellä itsellään on.

Yleistä
Kirjautumissivun oletuskielivalinta luetaan käyttäjän selaimen asetuksista (ensisijainen kieli).
Arviointityökalun monikielisyystukea parannettu.
Laajennettu Shibboleth tunnistuksen tukea.

Raportit
Työaikailmoitus 1 -raporttiin lisätty raporttimuoto-valinta, joko sähköinen hyväksymisketjun esittävä tai allekirjoitettava muoto.


ReportronicNET Versio 2.2.003

Yleistä
Yhteyshenkilön käyttäjän lisäykseen tehty korjaus pudotusvalikoiden näkyvyysongelmaan.
Työajankohdentamisen viikko- ja kuukausinäkymän käytettävyyskorjaus ja optimointi. Focus siirtyy oletuksena tunti-tekstilaatikkoon kun päivä ja projekti valitaan.


ReportronicNET Versio 2.2.002

Yleistä
Shibboleth kirjautumisen istunnonhallintaa on kehitetty lisäämällä istunnon päättymisen yhteyteen ohjaus Shibboleth palveluun.


ReportronicNET Versio 2.2.001

Yleistä
Projektin kustannus, rahoitus ja budjetointi toimintojen yhteensä näkymien taulukoita optimoitu toimimaan paremmin Firefox-selaimella.
PersonecF-henkilötietojen siirtoon muutettu yhteisön päivittäminen korvaavaksi.


ReportronicNET Versio 2.2.000

Projektit
Projektin asettamistoimintoon lisätty tarkistus ettei samaa vaihetta voi asettaa useasti samalle projektille.

Raportit
Raportteihin lisätty tulostusmuoto TIFF-kuvatiedosto.

Ylläpito
Lisätty työaikailmoitusten ylläpitotoiminto.
Lisätty toteumasiirtoloki.
Lisätty kustannuslajille lisämääreeksi tunnistetyyppi.

Yleistä
Lisätty tuki LDAP-tunnistukselle.
Työaikojen hyväksymisen työaikailmoituslistaan lisätty Tulosta ilmoitus -painike.

Työajat
Lisätty omien työaikailmoitusten automaattinen hyväksyntä (omien hyväksymisvaiheiden osalta).


ReportronicNET Versio 2.1.903

Yleistä
Optimoitu työajankohdentamisen viikko- ja kuukausinäkymien projektivalinnan toiminnallisuutta.
Korjattu työaikailmoituksen lisätietonäytön hyväksyttyjen tuntien esittäminen, kun ilmoitus etenee hyväksymisketjussa.
Otettu käyttöön ASP.NET AJAX 1.0 ja Infragistics 7.1 komponentit.

Ylläpito
Korjattu yksiköiden ja käyttäjäryhmien kieliversioiden mukaisten nimien muokkaustilan alustusongelma.
Korjattu käyttäjäoikeuslomakkeen alustusvirhe kohdasta "Ei ole oikeutta käsitellä yhteisiä eikä yksikkökohtaisia dokumentteja".


ReportronicNET Versio 2.1.902

Yleistä
Projektien raportointioikeuksien parannuksia. Havaittujen ongelmien korjauksia.


ReportronicNET Versio 2.1.901

Yleistä
Projektien raportointioikeuksien parannuksia.


ReportronicNET Versio 2.1.900

Työaika
Työaikailmoituksen hyväksymiseen tulosteen tyyppivalinnaiseksi asennuskohtaisesti.
Työaikailmoituksen päivämäärävalintatyyppi valinnaiseksi (kuukausi/vapaa päivämääräväli) asennuskohtaisesti.
Työaikailmoituksen tekemisen jälkeen ilmoitus käyttäjälle onnistuneesti tehdystä työaikailmoituksesta.
Projektinvalintalistoille sekä työajankohdentamisen viikko- ja kuukausinäkymiin projektien järjestelmäninen projektinumeron, lyhenteen ja projektin nimen mukaan. Projektista esitetään projektinumero ja lyhenne, jos lyhennettä ei ole niin esitetään projektin nimi.

Henkilöt
Henkilötietojen automaattisen päivityksen estäminen asetuksella.

Projektit
Uudet osapuolitehtävät: Projektitutkija, Tutkimusapulainen, Asiatarkastaja ja Asiantuntija.
Uudet projektikohtaiset oikeudet: katseluoikeus, taloustietojen katseluoikeus, työakaraporttien katseluoikeus, muutosoikeus, taloustietojen muutosoikeus ja toteumatietojen muutosoikeus.

Oikeudet
Asennuskohtaisesti määritettävä oikeustyyppi, jonka avulla raporttien yksikkövalinta voidaan rajata vain käyttäjän yksiköihin tai oikeuttaa käyttäjä näkemään kaikkien yksiköiden raportit. Uudet oikeudet "Oikeus yksikön työaikojen raportteihin" ja "Oikeus kaikkien yksiköiden työaikojen raportteihin"

Yhteisöt
Yhteisön tietoihin lisätty ulkoisen järjestelmän tunniste "muut" välilehdelle.

Yksiköt
Yksikön tietoihin lisätty ulkoisen järjestelmän tunniste. Tunniste on päivitettävissä ylläpidosta.

Tiedonsiirtorajapinnat
Henkilötietojen PersonecF rajapinnan toimintalogikkaa muutettu. Yksiköihin ja yhteisöihin liittämisessä käytetään ulkoisen järjestelmän tunnisteita.


ReportronicNET Versio 2.1.805

WebService rajapinta
Julkisten internetprojektien WebService rajapinnan parannuksia.


ReportronicNET Versio 2.1.804

Yleistä
Raportroinnin yksikkövalinnan parannuksia.


ReportronicNET Versio 2.1.803

Yleistä
Päävalikon toiminnan korjaus erityistilanteissa.


ReportronicNET Versio 2.1.802

Työajat
Usean perättäisen työaikailmoituksen hylkäämisrutiinin korjaus.


ReportronicNET Versio 2.1.801

Työaikojen kirjaus
Viikko- ja kuukausinäkymien projektit järjestetty projektin nimen mukaan aakkosjärjestykseen. Viikkonäkymän projektin nimen merkkimääräärajoitettu.
Korjattu projektivalintalista virhe, joka ilmeni projektien lisäämisessä viikko- ja kuukausinäkymiin.


ReportronicNET Versio 2.1.800

Työaikojen hyväksyminen
Työaikojen hyväksymiskierto. Työaikojen hyväksymisketju korvaa työaikojen hyväksyjän.
Henkilöiden sijaisten määrittäminen työaikojen hyväksyntään.
Työaikailmoituksen "hylätty" tilan nimi muutettu "palautettu" tilaksi.

Yleistä
Valikko kuvakkeet päivitetty.
Ylläpidon kielikäännöksiä korjattu.


ReportronicNET Versio 2.1.703

Yhteiset dokumentit
Muutettu yhteisien dokumenttien katseluoikeuksia.


ReportronicNET Versio 2.1.702

Raportointi
Työaikailmoitus 1 -raportin asennuskohtaisen mukauttamisen mahdollistaminen.


ReportronicNET Versio 2.1.701

Työaikanäkymän valintaan uusi valinta: esivalittujen projektien päivänäkymä.


ReportronicNET Versio 2.1.700

Yleistä
Lisätty arviointityökalutoiminnallisuus.
Yhteiset dokumentit siirretty toimintolistaan.
Työaikapuolella voidaan rajata pois tavoitetuntien näyttäminen.
Uudet käyttäjäoikeudet: "Oikeus yksikön kaikkien projektien ylläpitoon" sekä "Ei ole oikeutta käsitellä yhteisiä eikä yksikkökohtaisia dokumentteja".

Projektit
Projektin selauksessa uusi etsintä-kohta (hakuehdot: Nimi, projektinro, kustannuspaikka, osapuoli (henkilö/yhteisö), luokitukset sekä yksikkö).
Projekti-/henkilö-/yhteisölistassa näkyvillä "Merkitse tarkistettavaksi" –ruksi.
Projektin/yhteisön sisältö-välilehdellä erillinen katselutila.


ReportronicNET Versio 2.1.603

Muutettu viikkonäkymän tuntien yhteenlaskurutiineja.


ReportronicNET Versio 2.1.602

Yleistä
Lisätty Shibboleth tunnusten hallinta sekä ulkoisenjärjestelmän esimiestieto yhteyshenkilölle.


ReportronicNET Versio 2.1.601

Yleistä
Lisätty Shibboleth tunnistuksen tuki.


ReportronicNET Versio 2.1.600

Työajankohdentaminen
Lisätty työajankohdentamiseen kuukausi- ja viikkonäkymät.

Ylläpito projektit
Lisätty ylläpitoon yleisten projektien hallinta (sairasloma ja vuosiloma).

Projektitiedot
Lisätty yhteenveto sivu projektitietojen hallintaan.

Yleistä
Lisätty SQL Server 2005 tietokantapalvelimen tuki.
Siirretty Microsoft .NET Framework 2.0 alustalle.


ReportronicNET Versio 2.1.504

Raportointi
Lisätty kaksi uutta raporttia, Projektien toteutuneet kustannukset tieteenaloittain ja Projektien toteutuneet kustannukset toimialaoittain.ReportronicNET Versio 2.1.503

Looginen viitekehys
Lisätty looginen viitekehys -raportti.ReportronicNET Versio 2.1.502

Projektin rahoitus- ja kustannusyhteensänäyttö
Korjattu yhteensänäytön desimaaliongelma.ReportronicNET Versio 2.1.501

Raportoinnin yksikkökriterointi
Muutettu raportoinnin yksikkökriterointia. Voidaan kriteroida raportille tulostumaan useiden alayksiköiden projekteja.ReportronicNET Versio 2.1.500

Ylläpitoon raportointikoodit
Lisätty projekti- ja yhteisömuistioille sekä projekti-, yhteisö ja henkilöluokituksille raportointikoodit, joita käytetään raporttien tietojen kohdistamiseen.ReportronicNET Versio 2.1.400

Projektin arvonlisäverokäsittely
Projektin kustannus- ja rahoituspuolella voi seurata suoritekohtaisesti arvonlisäverosummia.

Uusi käyttöoikeus
Käyttöoikeuksissa voi määritellä, onko käyttäjällä oikeutta lisätä uusia projekteja.

ReportronicNET Versio 2.1.300

Projektin arviointi
Projektille uusi arviointitoiminto.

Windows-kirjautuminen
Ohjelmassa on mahdollisuus käyttää sisäänkirjautumisessa windows-tunnuksia.ReportronicNET Versio 2.1.200

Rahoitus
Lisätty rahoituspuolelle kirjanpidon tunnisteet kirjanpitosiirtoa varten.

Raportointi
Lisätty työaikojen Tarkenne-raportille osaprojektikriteeri.ReportronicNET Versio 2.1.100

Raportointi
Lisätty yksikkökriteeri hankekohtaisille raporteille.

Lisätty luokittelu- ja yksikkökriteereille mahdollisuus valita kriterointitapa.

Korjattu Hankkeen rahoitus -raportin kust.yht-tulostusongelma.

Henkilön yksiköt
Siirretty henkilön yksikkövalinta luokitus-välilehdeltä oikeudet-välilehdelle.ReportronicNET Versio 2.1.000

Projektin näkyvyys
Käyttäjille voi antaa projektikohtaisesti oikeuksia projektin Muut-välilehdellä.

Esim. projektin perustaja voi tarvittaessa antaa käyttäjille oikeuksia rajoitetulle/salaisille projektille.

Projektin www-osoitteet
Projektille voi syöttää perustiedoissa kaksi www-osoitetta.

Yksiköt
Projektin ja yhteyshenkilön yksiköt siirretty luokitus-välilehdelle.

Luokitusten esitystyyli
Luokituskohdat voidaan esittää rastituskohtina tai pudotuslistoina.

Projektin osapuolet
Hakupudotuslistaan lisätty kaikki roolit sekä kaikki-valinta. Rooleihin lisätty hallinnoija ja kohderyhmä -vaihtoehdot.

Projektin arkistointi
Projektin voi siirtää arkistoon, jolloin projektin tietoja ei voi muokata.

Projektin asettaminen
Projektille lisätty asettamistoiminto.

Yhteyshenkilölle postitoimipaikkapudotuslista
Yhteyshenkilölle voi valita postitoimipaikkakunnan pudotuslistasta.

Yhteyshenkilölista
Listaan lisätty henkilön yhteisö.

Hankeluetteloraportti ja henkilöstön työaikaraportti
Lisätty kriteerejä, mm. projektin yksikkö.

Tunniste 1 ylläpito
Ylläpidossa voi syöttää rahastokohtaisesti tunniste1:set.

Kieliversio
Täydennetty kieliversiota. Ylläpitotietoja voi syöttää usealla kielellä.ReportronicNET Versio 2.0.900

Projektin ja henkilön yksiköt
Hierarkkinen yksikkörakenne.ReportronicNET Versio 2.0.800

Projektin dokumentit
Hierarkkinen dokumenttirakenne. Projektikohtaiset, yksikkökohtaiset sekä yhteiset dokumenttikansiot.

Yhteisö/henkilökytkös
Yhteisöt ja henkilöt voidaan yhdistää/linkittää toisiinsa.

Projektin osapuolissa huomioidaan yhteisö/yhteyshenkilökytkös.

Projektin osapuolet
Projektin osapuolissa voi kirjoittaa aina tehtäväselitteen, vaikkei olisikaan valittu Muu tehtävä –kohtaa.

Uusi suoritustyyppi
Kustannus- ja rahoituspuolelle lisätty virtuaaliraha-suoritustyyppi.

Projektin perustiedot
Projektin perustiedoissa näytetään osaprojekteille asetetut kustannuspaikat/kirjanpidon projektinumerot.

Luokitukset
Luokituksen kohdille voi asettaa ylläpidossa yksivalinnan. Eli tällöin kohdasta ei saa valita kuin yhden valinnan.ReportronicNET Versio 2.0.700

Projektille ja henkilölle yksikkö
Projektille ja henkilölle valitaan yksikkö, jonka perusteella määritellään yksikkökohtaiset oikeudet.

Projektin dokumentit
Projektin dokumenttikansioille voi asettaa oikeudet käyttäjä- ja käyttäjäryhmäkohtaisesti.

Yhteisö- ja henkilölistan haut
Listoista voi hakea luokituksilla.

Yhteisöjen ja henkilöiden dokumentit
Yhteisöille ja henkilöille voi lisätä dokumentteja.

Henkilöiden tietoihin käyttöoikeudet
Käyttöoikeuksien asettaminen henkilörekisterin yhteyteen.

Henkilö voi kuulua käyttäjäryhmään ja käyttäjän oikeudet voivat tulla käyttäjäryhmältä.

Uudet oikeusvaihtoehdot: Oikeus kaikkien projektien ylläpitoon sekä taloushallinto-oikeudet, oikeus yksikön kaikkien projektien katseluun.ReportronicNET Versio 2.0.601

Kieliversio
Viimeistelty kieliversiota.

Käyttäjien selaus
Käyttäjiä voidaan hakea nimellä.

Kustannus/rahoitussummien lisäys
Lisätty näkymään huomautus, jos käyttäjä yrittää tallentaa sellaisen summan, jonka päivämäärä ja jaksotus ovat ristiriidassa keskenään. Ilmoituksen jälkeen lisääminen on kuitenkin mahdollista.

Kustannuspuolen tunniste 3 -pudotuslistaan muutettu oletukseksi ei valintaa.

Korjattu Info-ikkunaongelma. Voi jatkaa normaalisti ohjelman käyttöä ikkunan aukaisun jälkeen.

Projektin salaustila
Salainen-tilan teksti on muutettu Ei julkinen -tekstiksi.

Budjetointi
Lisätty mahdollisuus katsoa projektin kaikkien osaprojektien budjettiyhteissumma. Valitse pudotuslistasta Kaikki-valinta ja paina hae.

Työaikojen projektilukumäärä
Korjattu työaikojen projektilukumäärän muodostuminen, jos käyttäjällä valittuna esivalitut projektit. Näytetään aina kaikki esivalitut projektit sekä ylimääräisiä projektilistoja annetun projektilukumäärän mukaisesti.

Raporttimuutokset
T&K hankkeiden kustannukset -raportin käytettävissäsumman laskentaa on muutettu. Jos tulostetaan sellaista aikaväliä, jossa on vain yksi hankkeen jakso, lasketaan käytettävissäsummaan ed. jakson siirtosumma mukaan.ReportronicNET Versio 2.0.600

Uusi käyttöliittymä

Osaprojekti
Pääprojektille voidaan luoda osaprojekteja. Osaprojekteille annetaan yhteisön osaprojektikäsittelyn mukaan tunnus, nimi ja kustannuspaikka.

Toimenpiteet
Toimenpiteet toiminnon avulla käyttäjä voi asentaa muistutuksia eri toimenpiteitä vaativista tehtävistä. Toimenpiteestä annetaan päivämäärä, jolloin muistutus ilmestyy vastaanottajan tai vastaanottajien näkymään heidän kirjautuessaan ohjelmaan. Valitaan pudotusvalikosta toimenpidelaji, muistus tehtävän tai osapuolen mukaan ja lisätään selite.

Hankkeen perustaminen
Projektin voi perustaa ilman rahastoa ja aikaväliä suunnittelun ajaksi. Rahasto ja aikaväli voidaan lisätä projektille myöhemmin niiden varmistuttua.

Rahaston muutos jälkeenpäin
Rahaston vaihduttua alkuperäisestä sen voi muuttaa jälkeenpäin

Budjetin muodostus, kohdistus ja ylläpito
Projektin budjetin voi muodostaa kustannuslajeista ja tapahtumista. Valitaan tarvittavat nimikkeet ja syötetään summat. Kun projektille nimitetään rahoittusohjelma tai valitaan lopulliset kustannuslajit budjetoidut kustannukset voidaan siirtää kustannuspaikoille. Budjetin muodostuksen nimikkeitä ylläpidetään ylläpidossa.

Kustannusten otsikkotiedot
Kustannusten otsikkotietojen nimiä on muokattu: SUU, R.B ja TOT ovat uudessa versiossa Kustannusarvio, Rahoituspäätös ja Toteutuma.

Käyttäjän salasanan vaihto ylläpitäjän toimesta
Ylläpitokäyttäjät voivat muuttaa ohjelman kautta muiden käyttäjien salasanat. Esim. jos käyttäjä unohtaa salasanansa, ylläpitokäyttäjä voi muuttaa käyttäjälle uuden salasanan.

Hakukriteerit (projektin haku nimellä, numerolla, kustannuspaikalla)
Projekteja voidaan hakea nyt myös numerolla ja kustannuspaikalla. Lisää numero kenttään ja paina hae.

Näkymäkohtaiset helpit
Jokaisen sivun ylälaidassa on kysymysmerkillä varustettu painike. Painiketta klikkaamalla avautuu ikkuna, jossa on ohjeistoa ks. sivun toimintoja varten.

Työajan lisäämisessä 'lisää uusi' nappi
Lisää uusi -napin avulla kirjatut työajat voi lisätä ja jatkaa samasta näkymästä työaikojen lisäämistä palaamatta välillä työaikaselaukseen.

Työajan syötössä projektien määrä rajoittamaton
Työajan syöttöön voi oletusprojekteiksi asettaa haluamansa määrän projekteja

Päiväkohtainen tuntisaldo
Työajanlisäämisnäkymässä näet kesto yht. kohdassa yhteen lasketun päiväkohtaisen määrän projekteille lisäämistäsi tunneista.

Työaikojen laskuri (tavoitetunnit, tehdyt tunnit)
Selaa työaikoja osiossa näet tavoitetuntimääräsi, tehdyt tunnit kuluvalla kaudella, +/- saldon edellisen kauden lopussa ja +/- saldon tällä hetkellä.

Kuukauden työaikailmoituksen tulostaminen
Työaikojen selaaminen näkymässä voi tulostaa suoraan raportin kuluvan kuukauden työajoista.

Raporttimuutokset
Kaikille niille raporteille, joissa kriteroidaan projektilla, on lisätty osaprojektikriterointimahdollisuus.

Tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä Tutkimus- ja kehittämishankkeiden kustannukset -raporteille on lisätty jaksovälikriteeri. Näin voidaan antaa raportille tulostamisen alkamis- ja päättymisjakso tai sitten voidaan antaa tarkat päivämäärät. (Jos annetaan päivämäärä, käytetään sitä.)

Henkilöstötyöaikaraportti
Uusi raportti, joka tulostaa raportin projektihenkilön tai henkilöstön työajoista. Raportista ilmenee projektiin ja/tai projekteihin käytetty työaika, kokonaistyöaika ja projekteihin käytetty työaika %:na kokonaistyöajasta

Kustannusraporttiin vastuuhenkilön puhelinnumero
Kustannusraporttista löytyy myös projektin vastuuhenkilön puhelinnumero, mikäli se on lisätty hänen henkilötietoihinsa henkilörekisterissä.